Flygledare

Flygledarens huvuduppgift är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt denna. Som reservofficer och flygledare blir man anställd hos Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatser som Försvarsmakten driver.

Var och hur kan man arbeta som flygledare

Utbildning för att bli flygledare

Behörighet

Arbetsmarknaden för en flygledare idag

Detta är inte ett av Sacos yrken

Flygledare tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.