Församlingspedagog

Församlingspedagogen arbetar inom Svenska kyrkan med undervisning i olika former.

Senast uppdaterad: Torsdag 30 nov 2023

Kort om församlingspedagog


Som församlingspedagog i en församling ansvarar du för utbildning av barn, vuxna och kyrkans egen personal. I arbetet ingår att samtala om tro och livsåskådningsfrågor och ansvara för vuxengrupper, studiecirklar och lägervistelser. Många gånger är du även delaktig i församlingens informationsverksamhet och har då kontakt med skola, kommun och olika ungdomsorganisationer.

För att bli församlingspedagog krävs en treårig lärarexamen på högskolenivå samt påbyggnad med utvalda utbildningsprogram vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut under två terminer på heltid.

 

JobbetFörsamlingspedagogers lön

Medellönen för en församlingspedagog idag är ca 36 000 kr per månad. Ingångslönen för en församlingspedagog är runt 34 000 kr per månad. Ingångslönen varierar dock mellan stiften.

Finns det jobb för församlingspedagoger?

  • För nyexaminerade: Idag är det liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. På sina håll i landet är det stor brist på församlingspedagoger.
  • För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Vad jobbar församlingspedagoger med?

Församlingspedagogen i Svenska kyrkan arbetar oftast med barn och unga. Det kan handla om att finnas med i grupper, konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en tydlig plats i teamet. Att samarbeta och hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till uppgifterna.

Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och samtala om tro, - och nå både 6-åringar och 18-åringar med samtal och funderingar. Att ha pedagogiskt ansvar och arbeta med lärande gör att egen reflektion och eget lärande är en del av arbetet.

Har du en utländsk utbildning?

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Viss pedagogisk utbildning från annat land kan godkännas som del i den svenska församlingspedagog-utbildningen.

Utbildning


För att bli församlingspedagog krävs en lärarexamen samt vissa stiftsförlagda utbildningsmoment. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan den studerande kan påbörja församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska hen ha gjort åtta veckors praktik i en församling samt deltagit i ”Mötesplats mellan stift och student” under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomförs i ett av Svenska kyrkans stift. Den studerande tar själv kontakt med det stift han eller hon önskar tillhöra.

Fackutbildning som lärare
För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen omfattande lägst 180 hp. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundskolelärare, folkhögskollärare alternativt låg-, mellan- eller ämneslärare. 

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går den studerande en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart. Ibland anordnas även distansutbildning på halvfart.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Svenska 2. Betyget ska vara lägst Godkänd. Profilutbildning för församlingspedagoger sker vid Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut. 

Se information om behörighet på Studera.nu. Kontrollera med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


Kyrkans Akademikerförbund är Sacos expert på yrken inom Svenska kyrkan

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se