Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en intagen avtjänat sitt straff och ska tillbaka ut till samhället.

Kort om frivårdsinspektör


Som frivårdsinspektör har du en kontrollerande och stödjande roll. Du har som uppgift att se till att den aktuella domen verkställs och att hjälpa och stötta klienten för att minska risken för återfall i brott. I din roll gör du risk- och behovsbedömningar och upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. Kriminalvården arbetar utifrån evidensbaserade metoder som baseras på KBT och social inlärningsteori.

Frivårdsinspektören deltar aktivt i att påverka klienten genom regelbundna strukturerade samtal. De motiverar även till behandling och deltagande i programverksamhet. De förbereder också frigivningar för intagna på anstalt, gör personutredningar och gör yttranden till domstol där de föreslår lämplig påföljd.

Att ge klienten råd och stöd i kontakter med andra myndigheter och vårdgivare är en annan viktig uppgift. Frivården samarbetar med exempelvis socialtjänst, skola, beroendevård, arbetsförmedling, polis, domstol och frivilligorganisationer.

 

Utbildning


Som frivårdsinspektör är man i grunden socionom eller har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig eller juridisk inriktning.

Akademikerförbundet SSR och Jusek är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se