Fysiker

Fysiker arbetar med att lösa problem, modellera, samt att förutsäga processer och fenomen. Kompetensen är framförallt efterfrågad i högteknologiska branscher, då i stort sett all den teknik som omger oss bygger på kunskap om fysik.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om fysiker


En fysiker har kompetens i matematik och fysik och är efterfrågad inom forskning och vetenskap, men även inom industrin och finansvärlden för att bygga modeller, förfina mätmetoder och göra prognoser. Fysikers förmåga att lösa problem är värdefull i många sammanhang men framförallt i högteknologiska branscher som till exempel energi- och datakonsultbranschen.

Det finns många olika utbildningsvägar för dig som satsar på en framtid som fysiker. Några väljer teknisk fysik som är en femårig utbildning inom civilingenjörsprogrammet. Andra en naturvetenskaplig väg, som börjar med en kandidatexamen och därefter oftast fortsätter med master- och doktorsexamen. Vissa tekniska högskolor tar in studenter via ett intagningsprov i matematik och fysik.

 

Bra att veta

Nyexaminerade fysiker upplever alltför ofta att de inte är förberedda för ett arbetsliv utanför akademin. Om du vill läsa fysik bör du därför redan från början fundera på hur du vill använda den kompetens du skaffar dig. Möjligheterna är många, men det gäller att hitta något som intresserar just dig.

Jobbet

En stor del av arbetet sker framför datorn, men en del mätningar och metodutveckling kan ske på labbet, i fält eller industimiljö.Fysikers lön

Se under Naturvetare.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för fysiker?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Balans (det finns ungefär lika många jobb som utbildade)
  • För erfarna: Balans

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation.

Vad jobbar fysiker med?

Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan industri. Fysiker finns inom såväl näringslivet som myndigheter såsom försvaret eller på universitet och högskolor.

För områden som it, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker kan bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. De värdesätts också som analytiker inom exempelvis finansbranschen.

De vanligaste yrkestitlarna för fysiker är forskare (ägnar sig åt forskning och utveckling), doktorand (går en forskarutbildning och har oftast lön under studietiden), fysiker, konsult (ägnar sig åt rådgivning)  och post doc (en meriteringstjänst efter avslutad forskarutbildning). Det finns närmare 5 000 yrkesverksamma fysiker i Sverige.

Läs om fler yrkestitlar för fysiker

Jobba i Sverige med en utländsk examen

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Läs mer på www.uhr.se.

Utbildning


Utbildningen ger träning i modellering samt att planera och genomföra experiment. Det kan handla om att kartlägga energiförluster i en viss process eller om att kontrollera att ett nytt material verkligen har de förväntade egenskaperna. Att analysera och kommunicera resultat och se konsekvenserna i ett vidare perspektiv, samt att identifiera och kvantifiera felkällor är andra viktiga delar i utbildningen.

Den som genomgått utbildningen får givetvis bra grundkunskaper i fysik, men också i matematik, statistik, programmering och mätteknik. Skillnaden mot en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik behöver inte vara särskilt stor, men avgörs av vilken inriktning du väljer. Civilingenjörer får mer träning i att använda befintliga metoder. Fysiker får istället en djupare begreppsförståelse, till gagn för kreativiteten och flexibiliteten. För att underlätta steget ut på arbetsmarknaden kan det emellertid vara bra att läsa en del tekniska kurser. Sök på fysik på www.studera.nu.

Utbildningens längd

De flesta fysiker på arbetsmarknaden är forskarutbildade. Efter en treårig utbildning på ett kandidatprogram följer vanligen en master- och forskarutbildning på två respektive 4 år.

Inriktningar & vidareutbildning

Materialfysik, partikelfysik, biofysik, mekanik, mätfysik, teoretisk fysik, kvantfysik, kärnfysik, optik, akustik, astronomi, nanoteknik och radiofysik är några exempel på inriktningar.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet under respektive utbildning på Studera.nu. Det är också bra att kolla med respektive högskola eller universitet då behörighetsreglerna kan ändras och varierar mellan olika utbildningar.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se