Fysiker

Fysiker arbetar med att lösa problem, modellera, samt att förutsäga processer och fenomen. Kompetensen är framförallt efterfrågad i högteknologiska branscher, då i stort sett all den teknik som omger oss bygger på kunskap om fysik.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om fysiker


En fysiker har kompetens i matematik och fysik och är efterfrågad inom forskning och vetenskap, men även inom industrin och finansvärlden för att bygga modeller, förfina mätmetoder och göra prognoser. Fysikers förmåga att lösa problem är värdefull i många sammanhang men framförallt i högteknologiska branscher som till exempel energi- och datakonsultbranschen.

Det finns många olika utbildningsvägar för dig som satsar på en framtid som fysiker. Några väljer teknisk fysik som är en femårig utbildning inom civilingenjörsprogrammet. Andra en naturvetenskaplig väg, som börjar med en kandidatexamen och därefter oftast fortsätter med master- och doktorsexamen. Vissa tekniska högskolor tar in studenter via ett intagningsprov i matematik och fysik.

Fysikers jobb


Fysikers lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta fysiker cirka 45 800 kr/mån. 

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för fysiker?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: balans 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer (2022) uppger åtta av tio arbetsgivare att tillgången på nyexaminerade fysiker är balanserad, medan en av tio anser att det är brist. För en yrkeserfaren fysiker är utsikterna lite mer gynnsamma. Sju av tio svarar att det är balanserad tillgång och två av tio att det är brist. 

Bra att veta

Nyexaminerade fysiker upplever alltför ofta att de inte är förberedda för ett arbetsliv utanför akademin. Om du vill läsa fysik bör du därför redan från början fundera på hur du vill använda den kompetens du skaffar dig. Möjligheterna är många, men det gäller att hitta något som intresserar just dig.

Läs mer om jobbchanserna om i vår arbetsmarknadprognos som heter Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation.

Vad jobbar fysiker med?

En stor del av arbetet sker framför datorn, men en del mätningar och metodutveckling kan ske på labbet, i fält eller industimiljö.

Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan industri. Fysiker finns inom såväl näringslivet som myndigheter såsom försvaret eller på universitet och högskolor.

För områden som it, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker kan bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. De värdesätts också som analytiker inom exempelvis finansbranschen.

De vanligaste yrkestitlarna för fysiker är forskare (ägnar sig åt forskning och utveckling), doktorand (går en forskarutbildning och har oftast lön under studietiden), fysiker, konsult (ägnar sig åt rådgivning)  och post doc (en meriteringstjänst efter avslutad forskarutbildning). Det finns närmare 5 000 yrkesverksamma fysiker i Sverige.

Läs om fler yrkestitlar för fysiker

Utbildning till fysiker


Om utbildningen

Utbildningen ger träning i modellering samt att planera och genomföra experiment. Det kan handla om att kartlägga energiförluster i en viss process eller om att kontrollera att ett nytt material verkligen har de förväntade egenskaperna. Att analysera och kommunicera resultat och se konsekvenserna i ett vidare perspektiv, samt att identifiera och kvantifiera felkällor är andra viktiga delar i utbildningen.

Den som genomgått utbildningen får givetvis bra grundkunskaper i fysik, men också i matematik, statistik, programmering och mätteknik. Skillnaden mot en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik behöver inte vara särskilt stor, men avgörs av vilken inriktning du väljer. Civilingenjörer får mer träning i att använda befintliga metoder. Fysiker får istället en djupare begreppsförståelse, till gagn för kreativiteten och flexibiliteten. För att underlätta steget ut på arbetsmarknaden kan det emellertid vara bra att läsa en del tekniska kurser. Sök på fysik på www.studera.nu.

Hur lång är utbildningen?

De flesta fysiker på arbetsmarknaden är forskarutbildade. Efter en treårig utbildning på ett kandidatprogram följer vanligen en master- och forskarutbildning på två respektive 4 år.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Materialfysik, partikelfysik, biofysik, mekanik, mätfysik, teoretisk fysik, kvantfysik, kärnfysik, optik, akustik, astronomi, nanoteknik och radiofysik är några exempel på inriktningar.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet under respektive utbildning på Studera.nu. Det är också bra att kolla med respektive högskola eller universitet då behörighetsreglerna kan ändras och varierar mellan olika utbildningar.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se