Fysioterapeut

Fysioterapeuter arbetar hälsofrämjande och förebyggande med bland annat fysisk aktivitet som medel för att hjälpa människor att hitta sina egna resurser till att främja hälsa och rörelse genom hela livet.

Kort om fysioterapeut


Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet. Till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, psykisk ohälsa. Fysioterapeuter ser till hela människan oavsett diagnos. Fysioterapeuter hjälper alla människor oavsett diagnos och ålder till ett självständigt och aktivt liv. Sedan 2014 är fysioterapeut det nya namnet på sjukgymnast.

Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper, exempelvis läkare, arbetsterapeut och sjuksköterska. De flesta fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvård i region och kommun. Många arbetar även inom friskvård, företagshälsovård, privata mottagningar och inom idrottsrörelsen samt andra arenor. Många driver och arbetar i egna företag.

För att bli fysioterapeut krävs studier på högskolenivå under tre år. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen.

 

JobbetFysioterapeuters lön

  • Medianlönen för nyutexaminerade 2019 var ca 27 000kr per månad.
  • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 32 600 kr per månad.
  • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 34 000 kr per månad.

Lönen för fysioterapeuter är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika utbildningar.

Finns det jobb för fysioterapeuter?

Arbetsmarknaden idag

Det råder liten konkurrens om jobben, både för nyutexaminerade och erfarna fysioterapeuter. På fem års sikt förväntas det vara fortsatt liten konkurrens om jobben för fysioterapeuter. Vilket betyder att det finns färre utbildade än jobb.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar fysioterapeuter med?

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet. De arbetar med träning och anpassad fysisk aktivitet både för personer med funktionsnedsättning eller bestående funktionshinder och för friska personer. Hälsoproblem som fysioterapeuten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest.

Fysioterapeutens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn, till människor i arbetsför ålder, till äldre människor. Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, att handleda och utbilda, att utarbeta vård- och rehabiliteringsplaner samt med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Fysioterapeuter har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. Det finns totalt ca 16 000 sysselsatta legitimerade fysioterapeuter i Sverige, varav majoriteten ca 13 000 finns inom hälso- och sjukvård, till exempel på sjukhus, vårdcentral, äldreomsorg, fysioterapimottagning och inom skolhälsovård. Av förbundets ca 13 000 yrkesverksamma medlemmar i Sverige är omkring 1 600 privatanställda till exempel inom företagshälsovård, friskvård, privata mottagningar eller idrottsrörelsen. Och omkring 1 600 är egna företagare. Därutöver arbetar andra inom universitet/högskola, statliga myndigheter och andra arenor.

Det finns olika karriärvägar för en fysioterapeut. Utöver att arbeta kliniskt ägnar sig en del fysioterapeuter åt undervisning, utvecklingsprojekt och forskning inom fysioterapi vid universitet och högskola eller parallellt med sin kliniska tjänstgöring. Andra intressanta arbetsområden för en fysioterapeut är till exempel verksamhetsutveckling, innovation och produktutveckling, som försäljare av medicinsk-tekniska produkter eller som fysioterapeut inom veterinärmedicin eller inom elevhälsan. Fysioterapeuter arbetar också som biståndsbedömare, utredare/handläggare vid myndigheter eller försäkringsbolag och även inom ideella organisationer. Många fysioterapeuter är även chef och/eller ledare.

Jobba i Sverige med en utländsk examen

För att kunna arbeta som fysioterapeut måste du ha en svensk legitimation. Fysioterapeut är ett legitimationsyrke. Det betyder att yrkestiteln fysioterapeut är skyddad enligt lag och får endast användas av personer som har legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Det är Socialstyrelsen som gör en bedömning av din utbildning som du har från ett annat land. I bedömningen jämförs utbildningens nivå, längd och innehåll samt yrkeserfarenhet. Ansökan görs via www.socialstyrelsen.se.

Arbeta i Sverige med utländsk utbildning

Fysioterapeututbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska fysioterapeututbildningen, det vill säga håller godtagbar standard. 

Läs mer om hur du ansöker om legitimation för fysioterapeut på Socialstyrelsens webbplats:

För dig som är ny i Sverige med utländsk fysioterapeutexamen finns även:

  • webbplatsen Vägen till jobben: vagentilljobben.se som ger samlad information och vägledning om vägen till att få legitimation som fysioterapeut i Sverige
  • samlad information och vägledning via professions- och fackförbundet Fysioterapeuternas webbsida: https://www.fysioterapeuterna.se/nyanlanda

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Som fysioterapeut kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen (reglerat yrke). På webbplatsen www.erwcpt.eu (European Region of World Confederation for Physical Therapy) kan du läsa mer om migration till länder i Europa. De flesta länder har en motsvarande myndighet till Socialstyrelsen som godkänner legitimationen för det landet.

Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via https://world.physio/ (World Confederation for Physical Therapy) och via http://www.enic-naric.net (European Network of Information Centres in the European Region - National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

I Sverige är Universitets- och högskolerådet, https://uhr.se, rådgivningscentrum för de som har frågor vid ansökningsprocessen om arbete i annat EU/ESS land. 

Utbildning


Fysioterapeutprogrammet är en grundutbildning på universitet/högskola där teoretiska studier varvas med klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Fysioterapi är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på kunskaper inom flera olika områden så som anatomi, fysiologi, psykologi, pedagogik, medicin, beteendevetenskap och rörelsevetenskap. I studierna ingår förutom fysioterapins teori och metodik, träning i att undersöka och behandla personer med funktionsvariationer av skilda slag, att främja hälsa/förebygga ohälsa, fysisk som psykisk, samt träning i att leda grupper. Studierna handlar också om att utveckla sin helhetssyn på människan samt förmåga till förståelse för andra personer, sitt etiska förhållningssätt och goda relationer i mötet med patienter och deras närstående.

Det finns ingen alternativ utbildningsväg utöver universitetsutbildningen till fysioterapeut. Fysioterapeutyrket är ett så kallat legitimationsyrke och titeln Fysioterapeut respektive Sjukgymnast är en i lag skyddad yrkestitel.

Utbildningens längd

Fysioterapeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) på universitet/högskola och leder fram till en kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation. Legitimationen utfärdas av www.socialstyrelsen.se

Här kan du studera

Fysioterapeutprogrammet finns på åtta utbildningsorter i landet: Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå, Uppsala och Västerås. Samtliga utbildningar går att söka till både höst- och vårtermin. För mer information se: http://studera.nu 

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar - områdesbehörighet 17 eller A15. Se information om behörighet på http://studera.nu. Kolla även behörigheten på respektive högskolas eller universitets hemsida då variationer kan förekomma.

Inriktningar & vidareutbildning

På vissa lärosäten finns det möjlighet att under någon av de två sista terminerna på grundutbildningen, att genomföra en klinisk fördjupning inom ett valfritt kunskapsområde inom fysioterapi. För övrigt gäller den examensstruktur för avancerad nivå och forskarnivå som du kan läsa mer om http://studera.nu under Utbildningsnivåer och examina.

Efter avslutad fysioterapeutexamen finns möjlighet till fortsatta studier i fysioterapi via magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen. Du kan även bli specialist i fysioterapi då krävs både fördjupad kunskap i fysioterapi via magisterexamen och genomgången specialistutbildning inom valt specialistområde. För att påbörja denna utbildning på avancerad nivå måste du först ha två års arbetslivs­erfarenhet. Specialistutbildningen ges i professions- och fackförbundet Fysioterapeuternas regi. De utfärdar specialistkompetens i fysioterapi inom 17 olika områden, till exempel för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, funktionsstörningar i rörelsesystemet, nervsystemet, andningsorganen, cirkulationssystemet, inom ergonomi och veterinärmedicin. För en karriär som lärare eller forskare krävs ytterligare universitetsstudier med magister, licentiat eller doktorsexamen. För en karriär med arbetsledande funktion krävs vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, ekonomi och ledarskap.

Utlandsstudier

Samtliga svenska fysioterapeutbildningar har internationella samarbeten som gör det möjlighet för studenter att läsa en del av utbildningen på ett utländskt lärosäte. i olika delar av världen. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatexamen.

Fysioterapeutyrket är ett internationellt yrke och utbildning ges i många länder. För mer information hänvisas till http://studera.nu utomlands. Du kan även kontakta World Confederation for Physical Therapy, WCPT, (https://world.physio/). Organisationen ger adresser till medlemsländernas organisationer och varje land kan upplysa om det egna landets fysioterapeututbildningar.Seminarium om fysioterapeut av Sacoförbundet Fysioterapeuterna på Saco Studentmässa 

Fysioterapeuterna är Sacos expert på fysioterapeut

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Fysioterapeuterna

www.fysioterapeuterna.se