Fysioterapeut

Fysioterapeut är det nya namnet på sjukgymnast. Fysioterapeuter arbetar med både rehabilitering och att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada, till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, psykisk ohälsa. De arbetar även med träning och anpassad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning och/eller bestående funktionshinder samt för friska personer.

Kort om fysioterapeut


Fysioterapeut är det nya namnet på sjukgymnast. Fysioterapeuter arbetar med både rehabilitering och att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada, till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, psykisk ohälsa. De arbetar även med träning och anpassad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning och/eller bestående funktionshinder samt för friska personer. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra yrkesgrupper, exempelvis läkare, arbetsterapeut. De flesta fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvård i landsting och kommun men de är också efterfrågade av företagshälsovården, privata mottagningar och inom idrottsrörelsen samt andra arenor. Många driver och arbetar i egna företag.

För att bli fysioterapeut krävs studier på högskolenivå under tre år. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen.

Jobbet


Fysioterapeuters lön

  • Medianlönen för nyutexaminerade 2018 var ca 26 050kr per månad.
  • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 31 100 kr per månad.
  • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 33 500 kr per månad.

Lönen för fysioterapeuter är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika utbildningar.

Finns det jobb för fysioterapeuter?

Arbetsmarknaden idag

Dagens arbetsmarknad för nyexaminerade fysioterapeuter kännetecknas av liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar fysioterapeuter med?

Fysioterapeuten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada, rehabilitering. De arbetar även med träning och anpassad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning eller bestående funktionshinder och för friska personer. Hälsoproblem som fysioterapeuten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest.

Fysioterapeutens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn, till människor i arbetsför ålder, till äldre människor. Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, att handleda och utbilda, att utarbeta vård och rehabiliteringsplaner samt med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Fysioterapeuter har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. Det finns totalt ca 16 000 sysselsatta legitimerade fysioterapeuter i Sverige, varav majoriteten ca 13 000 finns inom hälso- och sjukvård, till exempel på sjukhus, vårdcentral, äldreomsorg, fysioterapimottagning och inom skolhälsovård. Av förbundets ca 13 000 yrkesverksamma medlemmar i Sverige är omkring 1 600 privatanställda till exempel inom företagshälsovård, privata mottagningar eller idrottsrörelsen. Och omkring 1 600 är egna företagare. Därutöver arbetar andra inom universitet/högskola, statliga myndigheter och andra arenor.

Det finns många karriärvägar för en fysioterapeut. En del fysioterapeuter ägnar sig åt undervisning, utvecklingsprojekt och forskning inom fysioterapi vid universitet och högskola. Andra intressanta arbetsområden för en fysioterapeut är till exempel inom innovation och produktutveckling, som försäljare av medicinsk-tekniska produkter eller som fysioterapeut inom veterinärmedicin eller inom elevhälsan. Fysioterapeuter arbetar också som biståndsbedömare, skadereglerare för personskador, utredare vid myndigheter eller handläggare vid försäkringskassan. Många fysioterapeuter har också ledande befattningar.

Jobba i Sverige med en utländsk examen

För att kunna arbeta som fysioterapeut måste du ha en svensk legitimation. Fysioterapeut är ett legitimationsyrke. Det betyder att yrkestiteln fysioterapeut är skyddad enligt lag och får endast användas av personer som har legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Det är Socialstyrelsen som gör en bedömning av din utbildning som du har från ett annat land. I bedömningen jämförs utbildningens nivå, längd och innehåll samt yrkeserfarenhet. Ansökan görs via www.socialstyrelsen.se.

Arbeta i Sverige med utländsk utbildning

Fysioterapeututbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska fysioterapeututbildningen, det vill säga håller godtagbar standard. 

Läs mer om hur du ansöker om legitimation för fysioterapeut på Socialstyrelsens webbplats:

För dig som är ny i Sverige med utländsk fysioterapeutexamen finns även:

  • webbplatsen Vägen till jobben: vagentilljobben.se som ger samlad information och vägledning om vägen till att få legitimation som fysioterapeut i Sverige
  • information och vägledning på Sacos:s webbsida: http://www.saco.se/omstart som ger guidning till den svenska arbetsmarknaden.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Som fysioterapeut kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen (reglerat yrke). På webbplatsen www.erwcpt.eu (European Region of World Confederation for Physical Therapy) kan du läsa mer om migration till länder i Europa. De flesta länder har en motsvarande myndighet till Socialstyrelsen som godkänner legitimationen för det landet.

Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via www.wcpt.org (World Confederation for Physical Therapy) och via http://www.enic-naric.net (European Network of Information Centres in the European Region - National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

I Sverige är Universitets- och högskolerådet, https://uhr.se, rådgivningscentrum för de som har frågor vid ansökningsprocessen om arbete i annat EU/ESS land. 

Utbildning


Fysioterapeutprogrammet är en grundutbildning på universitet/högskola där teoretiska studier varvas med klinisk utbildning. Fysioterapi är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på kunskaper från flera discipliner så som anatomi, fysiologi, psykologi, pedagogik, medicin, beteendevetenskap och rörelsevetenskap. I studierna ingår förutom fysioterapins teori och metodik, träning i att undersöka och behandla personer med funktionshinder eller funktionsnedsättningar av skilda slag, att främja hälsa/förebygga ohälsa samt träning i att leda grupper. Studierna handlar också om att utveckla sin helhetssyn på människan samt förmåga till förståelse för andra personer, sitt etiska förhållningssätt och goda relationer med patienter och deras närmaste.

Det finns inga alternativa utbildningsvägar utöver de åtta universitetsutbildningarna. Fysioterapeutyrket är ett så kallat legitimationsyrke och titeln Fysioterapeut respektive Sjukgymnast är en i lag skyddad yrkestitel.

Utbildningens längd

Fysioterapeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) på universitet/högskola och leder fram till en kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation. Legitimation söks hos www.socialstyrelsen.se

Här kan du studera

Fysioterapeutprogrammet finns på åtta utbildningsorter i landet: Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå, Uppsala och Västerås. Samtliga utbildningar går att söka till både höst- och vårtermin. För mer information se: http://studera.nu 

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar - områdesbehörighet 17 eller A15. Se information om behörighet på http://studera.nu. Kolla även behörigheten på respektive högskolas eller universitets hemsida då variationer kan förekomma.

Inriktningar & vidareutbildning

På vissa lärosäten finns det möjlighet att under någon av de två sista terminerna på grundutbildningen, att genomföra en klinisk fördjupning inom ett valfritt kunskapsområde inom fysioterapi. För övrigt gäller den examensstruktur för avancerad nivå och forskarnivå som du kan läsa mer om http://studera.nu under Utbildningsnivåer och examina.

Efter genomgången grundutbildning och yrkeserfarenhet kan fysioterapeuten välja olika karriärvägar. För specialistkompetens i fysioterapi krävs totalt minst tre års klinisk vidareutbildning under handledning och magister/masterexamen. För att påbörja denna utbildning måste du först ha två års arbetslivserfarenhet. Fysioterapeuterna utfärdar specialistkompetens i fysioterapi inom 17 olika områden, till exempel för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, funktionsstörningar i rörelsesystemet, nervsystemet, andningsorganen, cirkulationssystemet, inom ergonomi och veterinärmedicin. För en karriär som lärare eller forskare krävs ytterligare universitetsstudier med magister, licentiat eller doktorsexamen. För en karriär med arbetsledande funktion krävs vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, ekonomi och ledarskap.

Utlandsstudier

Samtliga svenska fysioterapeutbildningar har internationella samarbeten som gör det möjlighet för studenter att läsa en del av utbildningen på ett utländskt lärosäte. i olika delar av världen. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatexamen.

Fysioterapeutyrket är ett internationellt yrke och utbildning ges i många länder. För mer information hänvisas till http://studera.nu utomlands. Du kan även kontakta World Confederation for Physical Therapy, WCPT, (www.wcpt.org). Organisationen ger adresser till medlemsländernas organisationer och varje land kan upplysa om det egna landets fysioterapeututbildningar.Seminarium om fysioterapeut av Sacoförbundet Fysioterapeuterna på Saco Studentmässa 

Fysioterapeuterna är Sacos expert på fysioterapeut

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Fysioterapeuterna

www.fysioterapeuterna.se