Geovetare

Geovetare kartlägger och förvaltar naturresurser, såsom mineral, grus och vatten. De gör också undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om geovetare


Geovetare är experter på jordklotets utveckling och de processer som pågår i och under ytan. De vet hur berg, jord, luft, vatten och klimat påverkar naturlandskapet. De har kompetens för att kartlägga hur naturresurser ska förvaltas och kan bedöma risker för ras, skred och översvämningar.

De kan arbeta med stora infrastrukturprojekt som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser, men också med marksanering och vattenförsörjning. Många geovetare arbetar på teknikkonsultföretag. Andra är anställda inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket.

För att bli geovetare krävs en examen på någon av alla de program som finns inom området. Det är vanligt att fortsätta på en masterutbildning efter grundutbildningen.

 
Geovetares jobb


Geovetares lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 var medianlönen för nyexaminerade geovetare 34 100 kr/mån. Efter 10 år i arbetslivet tjänar de flesta geovetare De flesta geovetare tjänar 42 100 kr/mån. 

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för geovetare?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: liten konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Enligt SCB RAMS (2021) finns det i Sverige ungefär 6 000st yrkesverksamma med en geovetarutbildning. Naturvetarnas bedömning är att det i nuläget är balans på arbetsmarknaden men att det är konkurrens om jobbtillfällen. Minst konkurrens om jobbtillfällen är det för geologer. 

Läs mer om jobbchanserna i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarkandsinformation för geovetare.

Vad jobbar geovetare med?

Arbetet är varierat med både fältarbete utomhus, laboratoriearbete och arbete framför datorn med databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor.


Utbildning till geovetare


Om utbildningen

Geovetare får under utbildningen kunskap om processer som verkar i berg, luft och vatten på jordens yta. De studerar hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar.

Att kunna använda geografiska informationssystem (GIS) är en viktig del på de flesta utbildningar inom området, liksom att kunna använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Hur lång är utbildningen?

Du ansöker först till ett av de kandidatprogram som finns inom området (omfattar tre år och ger 180 hp) och därefter har du möjlighet att fortsätta på en masterutbildning (omfattar fem års studier och ger 300 hp). De flesta yrkesverksamma geovetare har studerat minst fyra år. 

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Atmosfärsvetenskap, geografisk informationsvetenskap (GIS), hydrologi, kvartärgeologi, meteorologi, mineralogi, marin geologi, naturgeografi, oceanografi och paleontologi är några exempel på inriktningar inom det geovetenskapliga området. För mer information se www.studera.nu.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då olika geovetenskapliga utbildningar kräver olika behörighet.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se