Geovetare

Geovetare kartlägger och förvaltar naturresurser, såsom mineral, torv och vatten. De gör också undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Kort om geovetare


Geovetaren är expert på jordklotet, hur den utvecklats och de processer som pågår i och under ytan. De vet hur berg, jord, luft och vatten påverkar naturlandskapet och har kompetens för att kartlägga hur naturresurser som mineral, torv och vatten bäst ska förvaltas. Som geovetare kan du arbeta med marksanering och vattenförsörjning, men också med stora infrastrukturprojekt som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser. Många geovetare arbetar som konsulter på privata teknikkonsultföretag. Andra inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket. De flesta geovetare har en magisterexamen som omfattar 4 års studier eller masterexamen på 5 år. Det går även att ta ut en kandidatexamen efter 3 år studier.

Jobbet


Lönen

Se under Naturvetare.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för geovetare?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Idag är det svårt att få tag på geovetare inriktade mot prospektering. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt. GIS-ingenjörer är också efterfrågade.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarkandsinformation för geovetare.

Har du en utländsk geovetareutbildning?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Utbildning


Geovetare får kunskap om processer som verkar i berg, luft och vatten på jordens yta. De studerar hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Att kunna använda geografiska informationssystem (GIS) är en viktig del i utbildningen, liksom att kunna använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Utbildningens längd

De flesta geovetare har en magister (omfattar 4 års studier och ger 240 hp) eller masterexamen (omfattar 5 års studier och ger 300 hp). Det går också att ta ut en kandidatexamen (omfattar 3 år och ger 180 hp). Se www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, geografisk informationsvetenskap (GIS), hydrologi, kvartärgeologi, meteorologi, mineralogi, marin geologi, naturgeografi, oceanografi och paleontologi är några exempel på inriktningar inom det geovetenskapliga området.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då olika geovetenskapliga utbildningar kräver olika behörighet.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se