Geovetare

Geovetare kartlägger och förvaltar naturresurser, såsom mineral, grus och vatten. De gör också undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om geovetare


Geovetaren är expert på jordklotets utveckling och de processer som pågår i och under ytan. De vet hur berg, jord, luft, vatten och klimat påverkar naturlandskapet. Geovetare har kompetens för att kartlägga hur naturresurser ska förvaltas och kan bedöma risker för ras, skred och översvämningar.

De kan arbeta med stora infrastrukturprojekt som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser, men också med marksanering och vattenförsörjning. Många geovetare arbetar på teknikkonsultföretag. Andra är anställda inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket.

För att bli geovetare krävs en examen på någon av alla de program som finns inom området. Det är vanligt att fortsätta på en masterutbildning efter grundutbildningen.

Jobbet

Arbetet är varierat med både fältarbete utomhus, laboratoriearbete och arbete framför datorn med databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor.


Lönen

Se under Naturvetare.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för geovetare?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Liten konkurrens på arbetsmarknaden.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarkandsinformation för geovetare.

Har du en utländsk geovetareutbildning?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Utbildning


Geovetare får under utbildningen kunskap om processer som verkar i berg, luft och vatten på jordens yta. De studerar hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar.

Att kunna använda geografiska informationssystem (GIS) är en viktig del på de flesta utbildningar inom området, liksom att kunna använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Utbildningens längd

Du ansöker först till ett av de kandidatprogram som finns inom området (omfattar 3 år och ger 180 hp) och därefter har du möjlighet att fortsätta på en masterutbildning (omfattar 5 års studier och ger 300 hp). De flesta yrkesverksamma geovetare har studerat minst 4 år. 

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, geografisk informationsvetenskap (GIS), hydrologi, kvartärgeologi, meteorologi, mineralogi, marin geologi, naturgeografi, oceanografi och paleontologi är några exempel på inriktningar inom det geovetenskapliga området. För mer information se www.studera.nu.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då olika geovetenskapliga utbildningar kräver olika behörighet.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se