Hälsovetare - Hälsa & friskvård

En hälsovetare kan inom området hälsa och friskvård bidra med beteendevetenskaplig, pedagogisk och hälsovetenskaplig kompetens. Strategiskt arbete med implementering, projektledning, utveckling, samordning, utvärdering och hälsobokslut är förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även handla om motiverande samtal, grupputveckling, föreläsningar och arbete med livsstilsförändring på gruppnivå. 

Var och hur kan man arbeta som Hälsovetare inom hälsa & friskvård?

Utbildning för hälsovetare inom hälsa och friskvård

Behörighet

Utlandsstudier

Hälsovetares lön före skatt

Arbetsmarknaden för hälsovetare inom friskvård och hälsa

Sacoförbund som samlar hälsovetare

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.