Hälsovetare - Hälsa & friskvård

En hälsovetare kan inom området hälsa och friskvård bidra med beteendevetenskaplig, pedagogisk och hälsovetenskaplig kompetens.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om hälsovetare - Hälsa & friskvård


En hälsovetare inom området hälsa arbetar i första hand med hälsofrågor på ett företag eller i en organisation. Några satsar på en karriär som friskvårdskonsulenter, hälsopedagoger eller hälsoutvecklare.

De jobbar ofta med olika hälsoprojekt i syfte att förebygga ohälsa och skapa friskare medarbetare. Exempel på arbetsplatser kan vara inom hälso- och sjukvården, till exempel företagshälsovården och vårdcentraler. Du kan även arbeta inom skola, som personliga tränare eller med stresshantering.

Det finns flera utbildningsvägar, till exempel hälsopedagogiska programmet, hälsoutvecklarprogrammet, hälsovetarprogrammet. Utbildningarna kräver mellan tre till fem års studier på högskolenivå.

Jobbet


Hur är lönen för hälsovetare inom hälso och friskvård?

  • Ingångslön (median) för nyutexaminerade: 25 900 kr per månad
  • Medianlön cirka 10-14 år efter examen: 32 000 kr per månad
  • Medianlön cirka 20 år efter examen: 37 600 kr per månad

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb?

  • För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).
  • För erfarna: Idag stor konkurrens om jobben.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter


Utbildning


Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis hälsopedagogiska programmet, hälsoutvecklarprogrammet, hälsovetarprogrammet med flera. Utbildningarna syftar både till att förbereda hälsovetaren för det strategiska, pedagogiska och praktiska arbetet samt ge en bred kompetens inom flertalet områden.

Hur lång är utbildningen till hälsovetare?

Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns det inom hälso och friskvård?

Några inriktningar inom området hälsa är kostvetenskap, individens fysiologi, stress, fysisk aktivitet och folkhälsa. Respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning och du har ibland möjlighet att välja huvudämne. Vidareutbildningar sker på Magister (240 hp) och Masternivå (300 hp).

Här kan du studera hälsa och friskvård

Stockholm, Falun, Halmstad, Gävle, Göteborg, Kalmar, Kristianstad, Luleå och Örebro. För närmare information se www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5 och 15 eller bara grundläggande behörighet. Kolla på högskolans kursinformation för att vara säker. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Internationella utbytesstudier är möjligt. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


Sacoförbund som samlar hälsovetare

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.