Handläggare

Som handläggare arbetar du med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men du kan även arbeta inom privat sektor så som försäkringsbranschen eller i en ideell organisation. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om handläggare


Handläggare arbetar med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men återfinns även inom privat sektor så som försäkringsbranschen samt inom ideella organisationer. Som handläggare är din uppgift att fatta beslut i olika myndighetsärenden eller att genomföra utredningsarbete. En handläggare kan ha olika utbildningsbakgrund.

De vanligaste utbildningarna bland handläggare är Beteendevetare, Jurist, Civilekonom/Ekonom, Samhällsvetare och Socionom. Läs mer under dessa rubriker: Beteendevetare, Jurist, Civilekonom/Ekonom, Samhällsvetare och Socionom.


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se