Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsutbildningen leder till en yrkesexamen. Det betyder att den ger både bred teknisk kunskap och fördjupning inom ett specialområde. Även matematik och naturvetenskap ingår.  

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om högskoleingenjör


Som högskoleingenjör kan du arbeta med tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, produktionsplanering eller försäljning. Många jobbar i det privata näringslivet på industri- och konsultföretag medan statligt anställda i första hand är verksamma inom de affärsdrivande verken. Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst med stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt och svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

Utbildningen till högskoleingenjör omfattar 3 års studier och leder till en yrkesexamen på grundnivå. Högskoleingenjörsutbildningen är kortare och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet jämfört med civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen.

 

Jobbet


Vilken lön har högskoleingenjörer?

Lönerna för högskoleingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt inte minst erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet högskoleingenjörer arbetar.

För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2022 enligt Sveriges ingenjörers lönestatistik i spannet 30 000–37 500 kr per månad, med en median på 33 500.

För högskoleingenjörer utan chefsbefattning med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen ca 46 000, och efter 20 år i yrkeslivet 51 500 kr per månad. För chefer med motsvarande yrkeserfarenhet var medianlönen ca 10 000 respektive 15 000 kr högre. Lönerna kan vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.

Vad jobbar högskoleingenjörer med?

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. 

Högskoleingenjörer arbetar bland annat med tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Även arbete inom produktionsplanering och försäljning är vanligt. Med stigande erfarenhet får många högskoleingenjörer ledande roller. De arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med såväl civilingenjörer som andra utbildningsgrupper.

I det privata näringslivet arbetar många på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher, som till exempel el, data, mekanik och bygg.

Statligt anställda högskoleingenjörer arbetar i första hand inom de affärsdrivande verken. Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst inom stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter.

Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

2022 fanns i Sverige ungefär 52 000 yrkesverksamma med högskoleingenjörsutbildning. Därutöver fanns ca 16 000 med en teknologie kandidatexamen och 7 000 med en teknologie magister.

Jobba i Sverige med en utländsk examen

Ingenjörsyrket är öppet för alla i Sverige och kräver ingen certifiering eller licens. Ingenjörer använder ofta titeln på sina examina, det vill säga högskoleingenjör eller civilingenjör (civ.ing), men det finns egentligen inget rättsligt skydd för titeln ingenjör.

I platsannonser kan "ingenjör" därför representera en mängd olika arbeten inom det tekniska området, som inte alltid kräver en ingenjörsutbildning från högskolan.

Läs om lediga jobb och platsannonser på www.ingenjorsjobb.se
Läs mer om arbetsmarknaden på www.ingenjorskarriar.se/

Språket

Om du kan läsa, skriva och tala svenska så ökar dina chanser att få ett jobb. Vill du läsa svenska intensivt och snabbt bli redo för anställning? Det finns olika möjligheter beroende på var i Sverige du bor. Prata med din kommun om hur det ser ut där du bor.

Du som bor i Stockholms län kan läsa svenska för ingenjörer -SFINX Om du bor i en annan kommun än Stockholms stad eller Järfälla kommun och vill studera på SFINX måste du kontakta din kommuns sfi- eller vuxenutbildningsadministration. De kan i vissa fall bevilja ett godkännande för studier på SFINX.

Jobba utomlands med en svensk examen

Ingenjörsyrket är internationellt och det är i allmänhet inget problem att utöva yrket i ett annat land än där man tagit sin examen. Se även avsnittet om utlandsstudier.

Utbildning


Den som för första gången ser det stora utbudet av ingenjörsutbildningar kan lätt bli överväldigad. Det finns ett hundratal olika utbildningsprogram till högskoleingenjör runtom i landet. En del finns på flera högskolor och universitet, andra bara på vissa. Programmen har många olika namn och och vad de leder till kan först verka knepigt att föreställa sig. Men inriktningar finns för vitt skilda intressen. Ge dig därför tid att ta reda på mer! Om du är hyfsad i matematik, har något slags intresse för teknik och är beredd att ge dig i kast med en krävande och spännande utbildning, tveka inte, även om det kan ta lite tid att börja se vilka möjligheterna är.

Utbildningens längd

Utbildningen till Högskoleingenjör omfattar 3 års studier (180 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå. Se studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Högskoleingenjörsutbildning finns vid Blekinge tekniska högskola, Chalmers (Göteborg), Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping university, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Linköpings tekniska högskola, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet. Se studera.nu för fullt uppdaterad information.

Inriktningar & vidareutbildningar

Högskoleingenjörsexamen ges inom ett stort antal teknikområden.

Även alternativ med så kallad öppen ingång kan finnas. Där läser studenterna under ett första år vanligtvis samma grundläggande kurser som övriga högskoleingenjörsstudenter, innan de slutligen väljer inriktning.

Studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier har rätt att komplettera sina gymnasiebetyg med de kurser som saknas i kommunal vuxenutbildning, eller har möjlighet att söka (i konkurrens) till ett förberedande tekniskt basår i högskolan.

Den som vill läsa vidare till civilingenjörsexamen på samma eller en annan högskola kan ofta göra det – ibland efter vissa kompletteringar. Stäm av med den högskola du är intresserad av (notera att inte alla högskolor har båda utbildningarna). Ett annat alternativ är fortsatta studier till magister- eller masterexamen (1 respektive 2 år). Därefter finns även möjlighet att söka sig vidare till forskarutbildning.

Behörighet

Grundläggande behörighet och särskild behörighet, se Studera.nu eller Antagning.se.

Utlandsstudier

De flesta högskolor med högskoleingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Sök mer information på det lärosäte du vill studera vid .


Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på ingenjörsyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se