Intendent

Som museindentent utgår man ifrån museets material och samlingar för att finna ny kunskap.

Det kan handla om släktskap mellan olika djurarter eller att analysera blodfläckar på medeltida textilier för att få reda på mer om människans hälsostatus på den tiden. Det kan också handla om att utöka museets samlingar med nya föremål eller att dokumentera den samling som finns.

Läs mer om det här yrket under Kulturmiljöyrken.


DIK är Sacos expert på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.