IT-arkivarie

Som It-arkivarie jobbar du med digitala arkiv och en viktig fråga är hur digitalt sparad information ska vara tillgänglig över teknikskiften och byta av hårdvarusystem.

Kort om IT-arkivarier


Som It-arkivarie jobbar du med digitala arkiv och en viktig fråga är hur digitalt sparad information ska vara tillgänglig över teknikskiften och byta av hårdvarusystem. Det som utmärker IT-arkivariens arbete är att de arkiv och dokument du arbetar med enbart är i digital form och att arbete helt utförs framför datorn.

Det är viktigt att kunna grunderna för utveckling, förvaltning och avställning av system samt att förstå terminologin. För att arbeta som IT-arkivarie krävs att du även har en särskild kompetens inom till exempel systemvetenskap. Idag arbetar flertalet arkivarier på ett eller annat sätt med lagring av digital information och titeln IT-arkivarie används inte längre i samma omfattning som tidigare.

It-arkivarie är en yrkestitel för arkivarie.

Läs mer om arkvariers lön, arbetsmarknad och utbildning


DIK är Sacos expert på yrken inom kultur och kommunikation

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.