Kiropraktor

En kiropraktor undersöker, diagnostiserar och behandlar besvär i rörelseapparaten. Besvären yttrar sig ofta som smärta och eller stelhet i rygg och nacke.

LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation from LKR on Vimeo.

Kort om kiropraktor


Kiropraktorn är specialiserad på besvär från rygg och nacke. Vanliga besvär som kiropraktorn behandlar är ryggvärk, nackspärr, ryggskott, spänningshuvudvärk samt stela axlar och nacke men även behandling av idrottsskador och arbetsplatsrelaterade besvär är vanliga. Kiropraktorn använder olika manuella metoder men framförallt manipulation. Man arbetar även rehabiliterande och förebyggande genom att ge förslag på träningsövningar och ergonomiråd.

De flesta kiropraktorer arbetar som egna företagare men det finns också de som är anställda på en större klinik. Det blir allt vanligare för kiropraktorer att arbeta som anställda inom landsting.

Du kan utbilda dig till kiropraktor i så väl Sverige som utomlands. Den svenska kiropraktorutbildningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan http://www.kiropraktorhogskolan.se/ likväl som de flesta utländska https://www.lkr.se/utbildning är fem år och innehåller både teori och praktik. Efter utbildningen påbörjar du en ettårig praktisk tjänstgöring där nio månader sker under handledning av legitimerad kiropraktor och tre månader genomförs på olika avdelningar inom svensk hälso- och sjukvård. Därefter ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. I Sverige är yrkestiteln kiropraktor skyddad och får därför endast användas av den som har legitimation eller gör sin praktiska tjänstgöring.

Jobbet


 Vilken lön har kiropraktorer?

  • Ingångslönen under praktiktjänstgöringen är cirka 30 000 kr per månad.
  • Inkomstmöjligheterna är mycket goda men varierar beroende på egen arbetsinsats då de flesta leg. kiropraktorer arbetar som egenföretagare.  Medianinkomsten efter 10 år är cirka 45 000 kr per månad.

Finns det jobb för kiropraktorer?

  • För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben. Det betyder att det finns mer arbete än kiropraktorer som utbildas.
  • För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar kiropraktorer med?

En kiropraktor är specialiserad på behandling av besvär i rörelseapparaten. Till kiropraktorn söker du när du har smärta och eller stelhet i rygg, nacke, axlar, armar och ben. Kiropraktorn gör alltid en noggrann undersökning av dina besvär innan behandling. Kiropraktorn använder sig av ett flertal olika manuella tekniker där höghastighetsmanipulation är den vanligaste. För merparten av besvären får du dessutom rehabiliteringsråd att själv arbeta vidare med.

Kiropraktorn arbetar även förebyggande för att förhindra återfall genom tips och råd vid aktiviteter i samband med arbete, fritid och sport.

Det finns strax under 1 000 legitimerade kiropraktorer i Sverige av vilka cirka 250 har en utländsk utbildning.

Kiropraktorer har också en internationell arbetsmarknad.

Jobba utomlands med din svenska utbildning

Din svenska utbildning är giltig i Skandinavien. I enlighet med EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv kan du även arbeta i övriga Europa. Direktivets grundprincip är att om du har legitimation i ett land så har du också möjlighet att erhålla det i andra länder där yrket är reglerat. För mer information vänd dig till myndigheterna i respektive land.

Jobba i Sverige med din utländska utbildning

Om du är utbildad i ett EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Du behöver ha varit legitimerad i 3 år för att inte behöva göra praktisk tjänstgöring i Sverige. Socialstyrelsen gör en bedömning av din utbildning eller yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation. Utländska utbildningar bedöms mot den normgivande svenska utbildningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Om du har utbildat dig i ett land utanför EU har legitimationsprocessen några flera steg. Först behöver du genomgå Socialstyrelsens Kunskaps- och lämplighetsprov för kiropraktorer http://kunskapsprov.skh.se/ för att därefter få påbörja den praktiska tjänstgöringen. Innan du kan ansöka om legitimation så ansöker du om att få din utländska utbildning prövad mot den svenska utbildningen och genomgår en webbaserad kurs i samhälls- och författningskunskap som ger dig sju högskolepoäng. Kursen i samhälls- och författningskunskap gör du enligt Socialstyrelsens anvisningar.

Läs mer om processen på Socialstyrelsens hemsida. Slutligen gör du praktisk tjänstgöring enligt samma premisser som de nyutbildade kiropraktorerna från EU/EES.

Utbildning


Kiropraktorutbildningen är vanligtvis fem år. Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment. Ämnen som ingår i utbildningen är bland annat anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, biomekanik, radiologi, ortopedi, diagnostik neurologi och forskningsmetodik. I utbildningen ingår även handledd klinisk tjänstgöring i lärosätets regi då undersökning, diagnostik och behandling tränas.

Kiropraktorutbildningen syftar till att ge gedigen medicinsk kunskap och bred klinisk färdighet så att den nyexaminerade kiropraktorn kan verka som trygg primärvårdsgivare redan direkt efter utbildningen.

Här kan du studera till kiropraktor

I Sverige finns utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna www.kiropraktorhogskolan.se/. Nyligen flyttade högskolan till KI campus Solna granne med Nya Karolinska och Karolinska Institutet. Sverige saknar examensrätt i kiropraktik men den svenska utbildningen står under Universitetskanslerämbetets tillsyn och är normgivande för svensk legitimation.

Utbildningen i Danmark på Syddanskt universitet i Odense är den enda kiropraktorutbildningen som är statligt finansierad, vilket betyder att studenterna inte betalar kursavgifter. Utbildningen som är på masternivå är internationellt ackrediterad av kiropraktoryrkets egna ackrediteringssystem som utförs av European Council of Chiropractic Education (ECCE). På www.lkr.se/utbildning kan du läsa mer om utländska utbildningar till kiropraktor.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för kiropraktorstudier i såväl Sverige som i utlandet. 

Inriktningar och vidareutbildning inom kiropraktik

Som kiropraktor finns det möjlighet att specialisera sig inom olika områden så som neurologi, ortopedi, radiologi, idrottsmedicin, pediatrik och geriatrik. Dessa utbildningar och kurser finns att tillgå i både Sverige och utomlands.
Om du är intresserad av att forska kan du efter fullföljd master- eller magisterutbildning söka doktorandplats och disputera. Just nu finns det ett flertal kiropraktorer i Sverige som valt denna väg.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Se information om behörighet på Studera.nu.

  • Sverige (Scc): Områdesbehörighet 12/A12
  • Danmark (SDU): Områdesbehörighet 11
  • England (AECC): Områdesbehörighet 12

 

SRAT är Sacos experter på Kiropraktor

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.