Kiropraktor

En legitimerad kiropraktor undersöker, diagnostiserar, förebygger och behandlar smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten, med särskilt fokus på ryggradsrelaterade besvär.

LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation from LKR on Vimeo.

Kort om kiropraktor


Kiropraktorn är specialist på ryggradsrelaterade skador. De vanligaste besvären som de behandlar är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även behandling av idrottsskador och arbetsrelaterade besvär förekommer. Kiropraktorn använder olika metoder för att patienten ska återfå normal rörlighet. De arbetar även förebyggande för att förhindra återfall genom att ge träningstips och förslag på övningar. De flesta kiropraktorer driver egen privata klinik men det finns också de som jobbar i team på en större klinik.

Du kan utbilda dig till kiropaktor i Sverige och utomlands. Den svenska kiropraktorutbildningen är fem år lång och innehåller både teori och praktik, men ger inga akademiska poäng som den utländska utbildningen. Efter examen ansöker du om legitimation som kiropraktor hos Socialstyrelsen för att bli legitimerad kiropraktor, oavsett om du har den svenska eller utländska utbildningen. 

Jobbet


 Vilken lön har kiropraktorer?

  • Ingångslönen under praktiktjänstgöringen är cirka 29 500 kr per månad.
  • Inkomstmöjligheterna är mycket goda men varierar beroende på egen arbetsinsats då de flesta leg. kiropraktorer arbetar som egenföretagare.  Medianinkomsten efter 10 år är cirka 44 000 kr per månad.

Finns det jobb för kiropraktorer?

  • För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden. Det betyder att det finns ungefär lika många jobb som utbildade.
  • För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar kiropraktorer med?

En kiropraktor är specialiserad på behandling av besvär i rörelseapparaten. De vanligaste problem en kiropraktor behandlar är ryggsmärta, nack- och axelbesvär, huvudvärk av olika typer, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Kiropraktorn använder olika metoder för att bland annat återställa rörligheten i kroppens alla leder så att patientens funktion återgår till det normala.

Många kiropraktorer arbetar förebyggande för att förhindra återfall genom tips och råd angående arbete, fritid och träning samt övningar.

De flesta kiropraktorer driver sin egen privata klinik medan andra jobbar i team på en större klinik.

I Sverige finns det idag cirka 900 legitimerade kiropraktorer. Av dessa har drygt 250 en utländsk examen.

På senare år har företagshälsovård, landsting och privata gruppmottagningar visat ett ökat intresse för kiropraktorer, så möjlighet finns även att arbeta i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Kiropraktorer har också en internationell arbetsmarknad.

Jobba i Sverige med en utländsk kiropraktorexamen

Din utländska examen är giltig i Skandinavien och övriga Europa i enlighet med EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv. Examen från ett godkänt lärosäteär även giltig i stora delar av övriga världen där kiropraktor är ett reglerat yrke.

I Sverige är yrkestiteln kiropraktor skyddad och får endast användas av den som har legitimation eller gör sin praktiska tjänstgöring. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Om du är utbildad i ett EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Där görs en bedömning av din utbildning eller yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation. 

Om du har utbildat dig i ett land utanför EU eller i något av länderna som nämns ovan, har legitimationsprocessen några flera steg. Innan du kan ansöka om legitimation så ansöker du om att få din utländska utbildning prövad och genomgår en kurs i samhälls- och författningskunskap som ger dig sju högskolepoäng. Kursen i samhälls- och författningskunskap gör du enligt Socialstyrelsens anvisningar. Läs mera om processen på Socialstyrelsens hemsida . Praktiktjänstgöring är densamma för alla nyutbildade kiropraktorer.

Jobba utomlands med din svenska examen

Din svenska utbildning är giltig i Skandinavien. I enlighet med EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv kan du även arbeta i övriga Europa. Direktivets grundprincip är att om du har legitimation i ett land så har du också möjlighet att erhålla det i andra länder där yrket är reglerat. För mer information vänd dig till myndigheterna i respektive land.

Utbildning


Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment. Huvudämnena är bland annat anatomi, fysiologi, biokemi, biomekanik, neurologi, ortopedi, reumatologi, patologi, radiologi, diagnostik och forskningsmetodik.

I utbildningen ingår även handledd praktisk tjänstgöring i form av patientundersökning och behandling i lärosätets regi.

När du erhållit din examen påbörjar du din ettåriga praktiktjänstgöring där nio månader sker under en legitimerad kiropraktors handledning och tre månader inom svensk hälso- och sjukvård.

Du söker legitimation hos Socialstyrelsen, särskilda regler gäller för den som är utbildad i utlandet. Kiropraktor en skyddad yrkestitel.

Kiropraktorutbildningens längd

Utbildningen är vanligtvis fem år. En akademisk examen (master-/magisterexamen) från ett europeiskt universitet ger dig då 300 högskolepoäng (ECTS). I Sverige finns utbildningen vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna. Utbildningen ger inga högskolepoäng.

Här kan du studera till kiropraktor

De mest närliggande utbildningarna till legitimerad kiropraktor med akademisk examen finns i Danmark och Storbritannien. Universitetsutbildningen i Danmark är dessutom den enda kiropraktorutbildningen som är statligt finansierad, vilket betyder att man inte betalar kursavgifter. På www.lkr.se/utbildning kan du läsa mer om akademiska utbildningar till kiropraktor.

Information om utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan hittar du här www.kiropraktik.edu

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för kiropraktorstudier, såväl i utlandet som i Sverige. Vänd dig till CSN för mer information.

Inriktningar och vidareutbildning inom kiropraktik

Som kiropraktor finns det möjlighet att vidareutbilda sig inom många områden så som neurologi (läran om nervsystemet), ortopedi, idrottsmedicin, pediatrik (behandling av barn) och radiologi (hur man läser röntgenbilder). Dessa utbildningar och kurser erbjuds kontinuerligt både i Sverige och utomlands.

Efter fullföljd master-/magisterutbildning finns även möjligheten att forska vidare inom området och ta en doktorsexamen. Just nu finns det ett flertal kiropraktorer i Sverige som valt denna väg.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Se information om behörighet på Studera.nu.

  • Danmark (SDU): Områdesbehörighet 11
  • England (AECC): Områdesbehörighet 12
  • Sverige (Scc): Områdesbehörighet 12/A12

För övriga godkända universitet gå in på www.lkr.se och klicka på utbildning. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.


 

SRAT/LKR är Sacos experter på Kiropraktor

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.