Kiropraktor

En kiropraktor undersöker, diagnostiserar och behandlar besvär i rörelseapparaten.

Senast uppdaterad: Torsdag 15 sep 2022

Kort om kiropraktor


En kiropraktor är främst specialiserad på besvär från rygg och nacke. Vanliga besvär kiropraktorer behandlar är ryggvärk, nackspärr, ryggskott, spänningshuvudvärk, stela axlar och nacke. Dessutom är det vanligt att kiropraktorn behandlar idrottsskador och arbetsplatsrelaterade besvär. För att behandla används olika manuella metoder. Som kiropraktor arbetar du både rehabiliterande och förebyggande genom att ge förslag på träningsövningar och ergonomiråd.

Det finns en hög efterfrågan efter utbildade kiropraktorer. Som kiropraktor kan du arbeta som egen företagare, några driver dessutom egen klinik. Det finns också de som är anställda på större privata kliniker eller inom regionerna.

Du kan utbilda dig till kiropraktor både utomlands och i Sverige. Utbildningen är som regel fem år och innehåller både teori och praktik. I Sverige är yrkestiteln kiropraktor skyddad och får därför endast användas av den som innehar legitimation.

Jobbet


 Vilken lön har kiropraktorer?

  • Lönen första året innan legitimation, under praktiktjänstgöring, är cirka 20 000 kr* per månad.
    *3 månaders sjukhuspraktik är obetald och fördelas över årsinkomsten.

  • Som egen företagare eller anställd inom privat sektor kan Inkomstmöjligheterna vara goda men varierar beroende på egen arbetsinsats.

  • Inom regioner eller privata vårdföretag med vårdavtal som anställer kiropraktorer är lönen cirka 27 000 – 40 000 kr per månad beroende på erfarenhet och egen arbetsinsats.

Finns det jobb för kiropraktorer?

  • För nyexaminerade: Idag är konkurrensen om jobben liten. Det betyder att det finns fler arbetstillfällen än kiropraktorer som utbildas. Det kan dock vara en utmaning att finna praktikplats inom hälso, - och sjukvård i närheten av arbetsorten.
  • För erfarna: Idag är konkurrensen om jobben liten.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar kiropraktorer med?

Som kiropraktor blir du specialist på behandling av besvär i rörelseapparaten. Kiropraktorn gör alltid en noggrann undersökning av dina besvär innan behandling. Du använder både din kropp och din kunskap för att hjälpa dina patienter. Social kompetens och lyhördhet är viktiga egenskaper som hjälper dig att vägleda människor till bättre hälsa och positiva livsstilsförändringar. Andra egenskaper som är viktiga är empati, förmåga till kritiskt tänkande, analytisk förmåga, vetgirighet och engagemang.

Det finns strax under 1 000 legitimerade kiropraktorer i Sverige av vilka cirka 250 har en utbildning från utlandet.

Arbetsmarknaden för kiropraktorer är internationell/global.

Jobba i Sverige med din utländska utbildning

För dig som är utbildad i ett EU-land alternativt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Du behöver ha varit legitimerad i tre år för att inte behöva göra praktisk tjänstgöring i Sverige. Socialstyrelsen gör en bedömning av din utbildning eller yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation.

Om du har utbildat dig i ett land utanför EU har legitimationsprocessen flera steg. Först behöver du göra en legitimationsansökan och få din utbildning granskad och därefter behöver du genomgå Socialstyrelsens Kunskapsprov för kiropraktorer samt en webbaserad kurs i samhälls-och författningskunskap som ger dig sju högskolepoäng.

Slutligen gör du praktisk tjänstgöring enligt samma premisser som de nyutbildade kiropraktorerna från EU/EES. Läs mer om processen på Socialstyrelsens hemsida.

Jobba utomlands med din svenska utbildning

I enlighet med EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv kan du som har svensk legitimation som kiropraktor även arbeta i övriga i EU-länder där yrket är reglerat. För mer information kan du vända dig till myndigheterna i respektive land.

Utbildning

Att utbilda sig till kiropraktor innebär fem års heltidsstudier med ett års efterföljande praktiktjänstgöring för legitimation. Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment. Ämnen som ingår i utbildningen är bland annat anatomi, fysiologi, biokemi, sjukdomslära, biomekanik, radiologi, ortopedi, diagnostik, neurologi och forskningsmetodik.
I utbildningen ingår även handledd klinisk tjänstgöring, oftast i lärosätets regi, då undersökning, diagnostik och behandling tränas.

Kiropraktorutbildningen syftar till att ge gedigen medicinsk kunskap och bred klinisk färdighet så att den nyexaminerade kiropraktorn kan verka som trygg primärvårdsgivare redan direkt efter utbildningen.

Här kan du studera till kiropraktor

I Sverige finns utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. Det är inte en högskoleutbildning men  den ger rätt till svensk legitimation. Utbildningen saknar ackreditering av kiropraktoryrkets egen internationella kvalitetsutvärdering- och ackrediteringsorgan European Council on Chiropractic Education (ECCE).

I Danmark på Syddanskt Universitet (SDU) i Odense kan du studera till kiropraktor på grundnivå och avancerad nivå (bachelor- och masternivå) utan kursavgifter. Utbildningen är statligt finansierad och kvalitetsgranskad. Utbildningen är också internationellt ackrediterad av kiropraktoryrkets egna ackrediteringsorgan European Council of Chiropractic Education (ECCE).

Det finns fler kiropraktorutbildningar inom, men även utanför, EU/EES. Var därför noga när du ska börja studera att yrket är reglerat i det land där utbildningen finns. Om en utbildning väljs i ett land där yrket är oreglerat, exempelvis Spanien eller Tyskland, är det svårt att ansöka om en svensk legitimation då grundprincipen inom EU/EES är att du behöver vara berättigad legitimation i utbildningslandet för att få legitimation i annat EU/EES-land.

Kontakta gärna yrkesförbundets (Legitimerade kiropraktorers riksorganisation, LKR) studievägledning vid frågor angående studier. LKR kan även vägleda dig vid intresse av studier till kiropraktor utanför Europa.

På www.lkr.se/utbildning kan du läsa mer om utländska utbildningar till kiropraktor.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för kiropraktorstudier i såväl Sverige som i utlandet.

Inriktningar och vidareutbildning inom kiropraktik

Som kiropraktor finns det möjlighet att fortbilda sig inom olika områden så som neurologi, ortopedi, radiologi, idrottsmedicin, pediatrik och geriatrik. Dessa utbildningar och kurser finns att tillgå både i Sverige och utomlands.
Om du är intresserad av att forska är du efter fullföljd utbildning på avancerad nivå (master eller magister) behörig att söka till forskarutbildning, få en doktorandplats och disputera. Just nu finns det ett flertal kiropraktorer i Sverige som efter en akademisk utbildning som ger högskolepoäng/ECTS valt en karriärväg mot forskning antingen direkt efter avklarade studier eller långt senare i yrkeslivet.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar och utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Se information om behörighet på Studera.nu.

  • Sverige (SCC): Områdesbehörighet 12/A12
  • Danmark (SDU): Områdesbehörighet 11
  • England (AECC): Områdesbehörighet 12

 

SRAT är Sacos experter på Kiropraktor

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.