Kommunikationsyrken

Informatör, webbredaktör, PR-konsult, informationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter - det är exempel på titlar som ryms inom kompetens- och yrkesområdet information, kommunikation och media.

Senast uppdaterad: Måndag 13 sep 2021

Kort om kommunikationsyrken


Kommunikatör är ett samlingsnamn för många olika yrken inom områdena information, kommunikation och media. Kommunikatörens arbetsverktyg är såväl text och form som evenemang. Du arbetar både strategiskt och kreativt och exempel på yrkestitlar är: Informatör, webbredaktör, PR-konsult, omvärldsbevakare, opinionsbildare och copywriter. Arbetsgivarna finns inom alla branscher både på köpar- och säljarsidan. En akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap kräver minst tre års studier, men utbildningstiden för en kommunikatör varierar beroende på vilken yrkesinriktning du väljer.

Hur är lönen inom kommunikationsyrken?

Kommunikationsområdet är brett och rymmer en mängd olika arbeten. Lönenivån varierar mellan yrken, utifrån tjänstens svårighetsgrad och beroende på personens kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd i offentlig eller privat sektor.

Medianlönen för handläggare/specialister med en utbildning inom kommunikation som nyligen har examinerats är 32 500 kr per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 37 500 kronor och ca 20 år efter examen 41 000 kronor.

För chefer med en utbildning inom kommunikation är medianlönen ca 10 år efter examen 46 500 kronor och ca 20 år efter examen 55 500 kronor.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb inom kommunikationsyrken?

  • För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben. Det betyder att det finns fler utbildade än jobb, därför kan det ta tid att få sin första anställning.
  • För erfarna: Stor konkurrens om jobben

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Covid-19

Coronakrisen slår olika hårt mot olika sektorer av arbetsmarknaden, hårdast drabbad är privat sektor. Många kommunikatörer har haft centrala roller under pandemin eftersom informationsspridning varit viktigt. Inom den offentliga sektorn har arbetsbelastningen generellt varit hög. Pressade offentliga finanser kan under de kommande åren påverka antalet kommunikatörer.

Byråbranschen har upplevt varsel och kortidspermitteringar vilket ökar konkurrensen om jobben. Det kan göra det svårare för nyexaminerade studenter att komma in på arbetsmarknaden.

Egenföretagare har generellt drabbats hårt. De är ofta de första att bli av med sina uppdrag vid en kris. När många arbetsgivare sagt upp personal kan det bli större efterfrågan på frilansare, men konkurrensen är samtidigt hög.

Många som arbetar med kommunikation har under krisen arbetat hemifrån. Det kan ha satt igång en snabbare digital utveckling av arbetsplatser mot en mer digital arbetsmiljö.

Vad kan man jobba med inom kommunikationyrken?

Art Director

Som art director deltar du i arbetet med att utforma reklam på en reklambyrå. Du ansvarar för den kreativa idén i reklamen, med bilder och formgivning som specialitet. Du gör skisser, regisserar fotograferingar, beställer illustrationer och övervakar produktionen fram till det färdiga resultatet.
Art directorn styr den kreativa processen och är visuellt ansvarig i projektet. Det innebär bland annat att göra skisser, regissera fotograferingar, beställa illustrationer och övervaka produktionen fram till det färdiga resultatet. Datorn är ett viktigt arbetsredskap, och verktygen är olika design, text- och bildbehandlingsprogram som till exempel InDesign, Photoshop och Illustrator. Som art director behöver man också kunskaper om hur marknadsföringsprocessen fungerar och om hur man ska nå den tänkta målgruppen. Det kan handla om många olika medier: tidningar, utomhusannonser, film, tv, mobilt, radio och internet.

Copywriter

På kommunikationsbyråer arbetar många som copywriters som skriver texter eller som formgivare av bild och text, eller av en produkt. Se Copywriter

Informatör/kommunikatör

Som kommunikatör kan du arbeta på företag, inom organisationer, i kommuner, för riksdagen, inom landstinget eller på en myndighet. Kommunikatörer arbetar oftast på informations-, kommunikations- eller marknadsavdelningen. På dessa avdelningar kommunicerar man med omvärlden i syfte att skapa eller bevara kunder eller brukare. Kommunikatören har i uppgift att förmedla organisationens budskap och varumärke samt att sprida information till samhällets medborgare och till media. På en mindre arbetsplats är kommunikatören ofta ensam i sin yrkesroll och ingår då inte i någon avdelning.

Kommunikatören arbetar även med att informera om förändringar och händelser som berör organisationen, både internt bland anställda och externt, till media och journalister. De arbetar strategiskt med organisationers budskap för att påverka mottagarnas bild av organisationen och arbetar dessutom också med organisationens relationer. De är kunniga i hantverket att skapa en kampanj och ta den från idé till verklighet. Kommunikatörer arbetar även med att utveckla medarbetarnas kommunikativa förmåga.

PR-konsult

PR står för public relations och som namnet avslöjar har en PR-konsult hand om relationerna med omvärlden. En PR-konsult hjälper organisationer och företag att bygga relationer och kommunicera budskap och åsikter till allmänheten och beslutsfattare. De arbetar på uppdrag åt kunder som vill ha hjälp med att få publicitet eller med att påverka politiska beslut, till exempel genom en kampanj i digitala kanaler. På en PR- eller kommunikationsbyrå arbetar ofta art directors (AD), creatives, projektledare/kundansvarig, copywriters, planners, pr-konsulter, produktionsledare och grafiska formgivare.

AD och creatives jobbar med konceptutveckling och är ofta ansvariga för bildidéer och utformning, copywritern arbetar med texterna, plannern med kund och målgruppsunderlag, formgivaren med den visuella utformningen och projektledaren/kundansvarig håller samman hela arbetet samt kommunicerar med kunden. Produktionsledaren är projektledarens högra hand och ser till att projekten håller tidsplanen.

Pressekreterare

Pressekreterare kan arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn. Deras främsta uppgift är att sköta kontakterna med massmedia och se till att "rätt" bild av organisationen förmedlas. Arbetet kan till exempel bestå i att försöka få debattartiklar publicerade eller att få en tidning att skriva om ett visst ämne, antingen genom att förse dem med en ny rapport eller genom att erbjuda dem en intervju med organisationens ledare. En pressekreterare kan även ha ansvar för den långsiktiga planeringen av hur organisationen syns i media.

Marknadsförare

se Marknadsförare

Projektledare

se Projektledare

Webbredaktör

se IT-yrken

Utbildning


En akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande innebär minst tre års studier. En kommunikatör kan även ha studerat andra utbildningar till exempel samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga utbildningar.

En växande grupp inom kommunikationsområdet är utbildade inom yrkeshögskolan eller vid andra eftergymnasiala utbildningar. 

En art director kan ha varierande bakgrund, men det är vanligt att ha någon form av utbildning inriktad mot grafisk formgivning

Inriktningar & vidareutbildning

Som kommunikatör kan man inrikta sig mot bland annat journalistik, media management, samhällskommunikation samt intern och extern kommunikation.

Här kan du studera

Se www.studera.nu eller Yrkeshögskolans webbplats

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Utbildningar inom information och kommunikation har ofta något ytterligare krav. Se Studera.nu

Eftergymnasiala utbildningar utanför högskolan kräver ofta arbetsprover, kolla upp vad som krävs för den utbildning just du är intresserad av.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


DIK är Sacos experter på kommunikationsyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.