Konstnär

Som konstnär kan du ha många olika inriktningar och uttrycksmedel. Det krävs en stark drivkraft i yrket, många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig på sin konst.

Konst / Fine Art from Konstfack on Vimeo.

Kort om konstnär


Måleri, grafik, teckning, skulptur eller rörlig bild är de vanligaste indelningarna av konstnärsyrket. På senare tid har dock både skolorna och de yrkesutövande konstnärerna själva börjat sudda ut gränserna mellan disciplinerna. Idag är det inte ovanligt att en och samma konstnär målar, gör konstvideos och arbetar med skulptur eller datagrafik.

Konstnärer kan anlitas för utsmyckning av offentliga lokaler som sjukhus, skolor, kyrkor eller bostadsområden. Oftast rör det sig om enstaka konstverk men det kan även handla om större uppdrag ute eller inomhus. Många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig på sitt yrke. Utbudet av konstnärsutbildningar är stort och finns på alla nivåer. Från gymnasieskola och förberedande konstnärliga utbildningar till konsthögskola med möjlighet till både kandidat- och magisterexamen.

Jobbet


Vanligtvis tänker man på en person som målar eller skulpterar, men konstnärer kan göra mycket mer än så.

Konstnärer kan anlitas för utsmyckning av offentliga lokaler som sjukhus, skolor, kyrkor eller bostadsområden. Oftast rör det sig om enstaka konstverk men det kan även handla om helhetsmiljöer utom eller inomhus. Konstnärer arbetar ibland även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang.

Det finns många olika konstformer, några är:

Målande konstnärer målar ofta tavlor på duk, men de kan även måla direkt på en mur eller vägg. Det finns många olika sorters färger och tekniker att välja mellan, till exempel olja, akvarell, akryl och pastell. Konstnärer kan även göra skisser för konstverk som sedan någon annan utför i exempelvis mosaik eller som vävnad.

Grafikern graverar på en yta av koppar, trä eller sten för att sedan göra avtryck på papper. Skulptören arbetar med skulpturer eller reliefer. Materialen kan vara nästan vilka som helst men lera, gips, sten, brons, plåt och trä är vanliga material. Skulptörer kan även arbeta med installationer, där både enskilda föremål eller objekt och hela rummets arrangemang bildar ett konstverk.

Många Konstnärer arbetar som egna företagare. En del arbetar på uppdrag för till exempel en kommun, andra får sin inkomst genom försäljning av utställda konstverk. Konstnärer kan ha ett eller flera andra yrken vid sidan om. Att vara lärare i konst är vanligt, men många försörjer sig genom arbete inom vården, på restaurang eller i affär.

Konstnärsyrket är ofta ensamt eftersom den mesta tiden tillbringas i ateljén. Det går att själv bestämma över sin arbetstid.

Oavsett vilken konstform det gäller ingår ofta några av dessa moment i jobbet: 

 • skissa och formge
 • göra hantverk på uppdrag av kunder för en speciell miljö
 • göra utställningar med egna föremål
 • göra små modeller av ett större konsthantverk
 • forma och skapa konst eller bruksföremål i speciella material
 • sälja in och marknadsföra egna föremål
 • föreläsa och utbilda

Finns det jobb?

Läs mer om arbetsmarknaden för konstnärer på konstlistan.se

Utbildning


Att utbilda sig till konstnär är ofta en lång utbildning. Utbildningsvägen kan i korthet se ut så här:

 • Gymnasieskola
 • Förberedande konstnärlig utbildning/konstnärlig grundutbildning, 1-2 år
 • Konsthögskola, kandidatexamen 3 år
 • Magisterexamen 2 år

Förberedande och grundläggande konstnärliga utbildningar

Konst och kulturutbildningar

Grundutbildningar inom dans, musik, teater, film, konst, mode, smide, keramik och övriga kulturutbildningar inom det konstnärliga och kulturella området bedrivs av fristående (privata) skolor. Dessa står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Yrkeshögskolemyndigheten. Utbildningarna som tillhör den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar har tidigare bedrivits som så kallade ”kompletterande utbildningar”. Konst- och kulturutbildningar har rätt att ta en studerandeavgift/terminsavgift. Du kan söka om studiemedel för dessa utbildningar och även ansöka om ett merkostnadslån till  studerandeavgiften. För att leta efter utbildningar kan du använda en bra sökmotor på myndighetens hemsida. (Se länk nedan)

Inom konst och kulturutbildningarna hittar du:

 • Utbildningar som förbereder för fortsatta studier på högskolan – konst, musik eller teaterhögskolor. (t.ex. konstnärliga grundutbildningar och grundläggande designutbildningar)
 • Utbildningar som leder direkt till ett yrke – keramiker, silversmed, dansare, designer eller musikalartist. (t.ex. konsthantverkare och scenkonst)
 • Kurser som ger fördjupning inom ett område – stickning, smide eller folkdans. Dessa utbildningar är mer inom området att bevara eller utveckla kulturarvet. (t.ex. slöjd, textilhantverk, vävning)

Övriga länkar

Skolverket har en samlingssida för alla utbildningar i landet. Här går det att söka information om utbildningar efter intresseområde, utbildningsvägar och var utbildningarna finns. Bra sida!

FRIKS – Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar – är en förening för de utbildningar som tidigare kallades ”kompletterande utbildningar”. Här hittar du både högskoleförberedande konstutbildningar och hantverksutbildningar.

Mer hantverksinriktade och yrkesinriktade utbildningar hittar du inom Yrkeshögskolan.

Alla Folkhögskolor hittar du på den här sidan:

Konsthögskoleutbildningar –  Konsthögskolor

Studera utomlands

Om du funderar på att studera utomlands så börja i god tid att planera och skaffa dig information om vilka möjligheter som finns, regler, ekonomiska villkor, studiemedel osv.

Genom Sveriges medlemskap i EU är numera hela Europa öppet för att söka till universitet och högskolor. Det finns många bra utbildningar i Europa och det kan ge dig en möjlighet att komma in på en utbildning som du inte kan få i Sverige. Tips! Läs på CSN:s, studera.nu och Arbetsförmedlingens hemsida om att studera utomlands.

Konsthögskolor Norden

Finland

Danmark

Norge

Island

Konsthögskolor Europa, urval.

England och Skottland har man en central ansökningsrutin genom organisationen UCAS. Här kan man hitta universitet i hela Storbritannien efter ämnesområde. Ansökan gör man genom UCAS hemsida genom särskild inloggning efter att man betalat ansökningsavgiften.

Om du vill se hur de olika utbildningarna rankas i Storbritannien kan du läsa The Complete University Guide, The Times Good University Guide eller The Guardian University Guide. Leta upp de universitet du är intresserad av och gå till respektive universitets hemsida och beställ en katalog. Leta efter ”Order a prospectus” och beställ, så dimper det ner en katalog inom några dagar.

Några universitet som brukar ligga i topp är:

Cumulus är ett globalt nätverk av konst och designutbildningar. Kan var en bra sida att leta efter utbildningar internationellt.

ELIA är en EU-finansierad samarbetsorganisation för konstutbildningar i Europa. Här kan du leta efter konsthögskolor.

Källa: Konstlistan.se


Detta är inte ett av Sacos yrken

Dansare tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.