Konstnär

Ett kreativt yrke som ofta kombinerar olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material.

Kort om konstnär


Konstnärer arbetar med många konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material. De traditionella konstformerna är måleri, teckning, grafik och skulptur. Konstnärer arbetar även med bland annat fotografi, rörlig bild, ljud, ljus och text. Arbetsfältet är mycket brett och det är vanligt att kombinera inriktningar. Utställningar, rådgivning och offentlig utsmyckning är exempel på arbetsuppgifter.

Jobbet


Konstnärer arbetar med många olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material för att skapa konst. Måleri, teckning, grafik och skulptur tillhör de traditionella bildkonstformerna. Konstnärer arbetar också med fotografi, text, ljud, ljus, performance (en form av levande konst som visas live, oftast interagerande med publik), installationer och rörlig bild. Det är vanligt att konstnärer kombinerar eller arbetar med flera olika konstformer.

Utbildning


Yrket kräver normalt eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Det går även att bli framgångsrik konstnär utan utbildning, men det tar oftast mycket längre tid

Förberedande och grundläggande konstnärliga utbildningar

Konst och kulturutbildningar

FRIKS – Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar - FRIKS

Se även Yrkeshögskolan. - Yrkeshögskolan

Utbildningar inom Folkhögskolan hittar du här - Folkhögskola.nu

Konsthögskoleutbildningar –  Konsthögskolor

Se Studera.nu

Studera utomlands

Ett annat alternativ är utlandsstudier. Du hittar bra länkar på Konstlistan.se


Mer information

Konstlistan har detaljerad och bra sammanställd information om konstnärsyrket. 

Detta är inte ett av Sacos yrken

Dansare tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.