Kostvetare/kostekonom

Många kostvetare leder arbetet i restauranger och storkök. Utbildningen ger en bred kompetens inom kost, ekonomi och ledarskap.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om kostvetare/kostekonom


En kostvetare har kompetens inom kost, ekonomi och ledarskap. De arbetar med allt ifrån att planera mat och måltider till att utveckla nya livsmedel. De kan vara anställda som kostchefer med ansvar för storkök eller som livsmedelsinspektörer i kommuner och landsting. Andra jobbar i provkök eller med marknadsföring, förebyggande hälsovård eller utbildning. 

Tre års heltidsstudier på högskolenivå leder fram till en kandidatexamen och det finns möjlighet att inrikta sig på företagsekonomi och ledarskap, hälsopromotion eller livsmedelssäkerhet.

Kostvetare/kostekonomers jobb


Kostvetare/kostekonomers lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta kostvetare/kostekonomer cirka 34 600 kr/mån. 

Finns det jobb för kostvetar/kostekonomer?

  • För erfarna: Balans 

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbilade inom kost och livsmedel.

Vad jobbar kostvetare/kostekonomer med?

Kostvetare arbetar med allt ifrån att planera mat och måltider till att utveckla nya livsmedel. De arbetar ofta som kostchefer och driver storkök i kommuner eller landsting. Ekonomisk planering och styrning, samt att leda personal är vanliga arbetsuppgifter. Kostvetare med denna inriktning kallas ofta för kostekonomer.

Kostvetare arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost, kvalitetskontroller eller med sensorisk bedömning. En del arbetar i provkök eller med marknadsföring, förebyggande hälsovård, utbildning och information.

En inriktning mot miljö- och hälsoskydd förbereder för ett jobb som livsmedelsinspektör i någon kommun. Ett arbete som går ut på att kontrollera att livsmedel hanteras på ett sätt som är förenligt med den lagstiftning som finns.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbete med livsmedel.

Utbildning till kostvetare/kostekonomer


Om utbildningen

Utbildningarna för kostvetare har lite olika inriktningar, men generellt kombinerar utbildningarna kostvetenskap med företagsekonomi och kostadministration.

I kostvetenskap ingår bland annat näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelskunskap, matlagningsteknik, experimentell matlagning samt måltids- och kostplanering. Matens och måltidens värde för hälsa, njutning och gemenskap är central.

Företagsekonomi ger kunskaper kring företag och företagandets villkor, budgetering, kalkylering, redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring etc. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ingår i utbildningsplanen.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.

Hur lång är utbildningen?

3 år (180 hp) leder fram till en kandidatexamen, därefter finns möjlighet läsa vidare på avancerad nivå. Det går också att fortsätta på en forskarutbildning.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns bland annat möjlighet att inrikta sig mot företagsekonomi och ledarskap, hälsa eller livsmedelssäkerhet.

Här kan du studera

Kostvetare utbildas på kostvetarprogrammet vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet. För mer information se www.studera.nu.

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet att läsa delar av masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 

 


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se