Kostvetare/kostekonom

Många kostvetare leder arbetet i restauranger och storkök. Utbildningen ger en bred kompetens inom kost, ekonomi och ledarskap.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om kostvetare/kostekonom


En kostvetare har kompetens inom kost, ekonomi och ledarskap. De arbetar med allt ifrån att planera mat och måltider till att utveckla nya livsmedel. De kan vara anställda som kostchefer med ansvar för storkök eller som livsmedelsinspektörer i kommuner och landsting. Andra jobbar i provkök eller med marknadsföring, förebyggande hälsovård eller utbildning. 

3 års heltidsstudier på högskolenivå leder fram till en kandidatexamen och det finns möjlighet att inrikta sig på företagsekonomi och ledarskap, hälsopromotion eller livsmedelssäkerhet.

Jobbet


Vilken lön har kostvetare/kostekonomer?

De flesta kostvetare inom Naturvetarna tjänade 2021 mellan  34 000 och 50 000 kr per månad (median 39 000 kr). Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Finns det jobb?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbilade inom kost och livsmedel.

Vad jobbar kostvetare/kostekonomer med?

Kostvetare arbetar med allt ifrån att planera mat och måltider till att utveckla nya livsmedel. De arbetar ofta som kostchefer och driver storkök i kommuner eller landsting. Ekonomisk planering och styrning, samt att leda personal är vanliga arbetsuppgifter. Kostvetare med denna inriktning kallas ofta för kostekonomer.

Kostvetare arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost, kvalitetskontroller eller med sensorisk bedömning. En del arbetar i provkök eller med marknadsföring, förebyggande hälsovård, utbildning och information.

En inriktning mot miljö- och hälsoskydd förbereder för ett jobb som livsmedelsinspektör i någon kommun. Ett arbete som går ut på att kontrollera att livsmedel hanteras på ett sätt som är förenligt med den lagstiftning som finns.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbete med livsmedel.

Utbildning


Utbildningarna för kostvetare har lite olika inriktningar, men generellt kombinerar utbildningarna kostvetenskap med företagsekonomi och kostadministration.

I kostvetenskap ingår bland annat näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelskunskap, matlagningsteknik, experimentell matlagning samt måltids- och kostplanering. Matens och måltidens värde för hälsa, njutning och gemenskap är central.

Företagsekonomi ger kunskaper kring företag och företagandets villkor, budgetering, kalkylering, redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring etc. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ingår i utbildningsplanen.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.

Utbildningens längd

3 år (180 hp) leder fram till en kandidatexamen, därefter finns möjlighet läsa vidare på avancerad nivå. Det går också att fortsätta på en forskarutbildning.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns bland annat möjlighet att inrikta sig mot företagsekonomi och ledarskap, hälsa eller livsmedelssäkerhet.

Här kan du studera

Kostvetare utbildas på kostvetarprogrammet vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet. För mer information se www.studera.nu.

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet att läsa delar av masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se