Kriminolog

Kort om Kriminolog

Kriminologer tar reda på varför ett brott begås och orsakerna som leder till brott för att  utveckla strategier som kan förebygga framtida brott. Kunskap i kriminologi betyder kompetens inom prevention och intervention inom områdena brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa. Kriminologer bistår även polisen och andra i utredningar där särskild kompetens inom kriminologi efterfrågas, det kan handla om att ta fram en brottsprofil eller statistik relaterade till det aktuella brottet.


Jobbet

En av Sveriges mest kända kriminologer är utan tvekan Leif G W Persson som är professor i kriminologi. Under sin verksamma tid som polis arbetade han vid Rikspolisstyrelsen. En del Kriminologer bedriver forskning vid Kriminologiska institutionen inom olika områden, som exempelvis kriminalpolitik, ungdomsbrottslighet, brottsutveckling, polisarbete, kriminella nätverk, utsatthet och rädsla för brott.

Arbetsuppgifter

Vanliga arbetsuppgifter för en kriminolog kan vara:

  • att ta fram teorier och förklaringar till speciella brott
  • göra brottsanalyser om struktur, orsak, tid och rum
  • hjälpa polisen med expertkunskap och ge råd
  • forska i kriminologi på universitetsnivå

Var arbetar man?

En Kriminolog arbetar vanligtvis hos Polisen, Brottsförebyggande Rådet eller socialtjänsten men kan arbeta inom många olika samhällssektorer som rättsväsende, journalistik, utbildning och samhällsplanering.

Utbildning

Kriminologer utbildas i Sverige på högskolenivå och det finns olika vägar att gå. Antingen Kriminologiprorammet eller fristående kurser som man sedan ofta sätter ihop till en kandidatexamen. Kandidatexamen förutsätter att man med godkänt resultat har läst på högskolenivå i minst 3 år. 

Efter grundutbildningen (kandidatexamen) kan man fortsätta läsa på avancerad nivå (master) och på sikt bli forskare inom kriminologi, se en kort videofilm om Masterprogrammet i Kriminologi.

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se