Kronofogde

En kronofogde är en statligt anställd tjänsteman vid en kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder.

Kronoinspektör

Arbetar operativt och administrativt med att göra tillgångsutredningar, göra utmätningar mm. Vi har även andra arbetsuppgifter såsom handräckningar (när någon fått sin besittning till något rubbat) och även avhysningar. Kvalifikationer för tjänsten är oftast krav på 120 högskolepoäng, detta för att vi anser att de behöver ha viss studievana för att klara av vårt interna utbildningspaket här. Det har hänt att vi någon gång frångått kravet på högskolepoäng, men kravet att kunna ta till sig juridisk internutbildning kvarstår. Internutbildningen tar ca 1,5 år.

Kronofogde

Arbetar oftast inte operativt utan är ett juridiskt stöd till myndigheten. Hanterar överklagande mm. Krav är att man ska vara notariemeriterad jurist. Likaså här är det intern utbildning till behörigheten kronofogde. Internutbildningen tar ca 1,5 år.

Vanliga utbildningar till det här yrket är Civilekonom/Ekonom, Jurist och Samhällsvetare.

Civilekonomerna är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

Jusek

www.jusek.se