Kronofogde

En kronofogde är en statligt anställd tjänsteman vid en kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder.

Kronofogde

Arbetar oftast inte operativt utan är ett juridiskt stöd till myndigheten. Hanterar överklagande mm. Krav är att man ska vara notariemeriterad jurist. Sdean är det intern utbildning till behörigheten kronofogde. Internutbildningen tar ca 1,5 år.

Se Kronofogdemyndighetens film om att jobba som Kronofogde

 Kronoinspektör

Arbetar operativt och administrativt med att göra tillgångsutredningar, göra utmätningar mm. Det ingår även andra arbetsuppgifter såsom handräckningar (när någon fått sin besittning till något rubbat) och även avhysningar. Kvalifikationer för tjänsten är oftast krav på 120 högskolepoäng, detta för att vi anser att de behöver ha viss studievana för att klara av vårt interna utbildningspaket här. Det har hänt att vi någon gång frångått kravet på högskolepoäng, men kravet att kunna ta till sig juridisk internutbildning kvarstår. Internutbildningen tar ca 1,5 år. Vanlig bakgrund är Jusrist, Civilekonom eller Samhällsvetare.

Se Kronofogdemyndighetens film om att jobba som Kronoinspektör

Akavia är Sacos experter på det här yrket

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst störst förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet. En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas arbetsliv.

Akavia

www.akavia.se