Kyrkomusiker

Inom Svenska kyrkan arbetar en kyrkomusiker som organist eller kantor. Kyrkomusikern ordnar musikgudstjänster och konserter i kyrkan och är den som engagerar solister, andra musiker och sångare.

Kort om kyrkomusiker


Inom Svenska kyrkan kan du som kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor. Som kyrkomusiker spelar och leder du församlingssången vid kyrkans olika aktiviteter - gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. Du deltar i valet av psalmer, leder kyrkans körer, engagerar musiker och sångare och kan i vissa fall även ge lektioner i piano- och orgelspel.

Organisten har en treårig högskoleutbildning samt ett års pastoral utbildning i Svenska kyrkans regi. Kantorn har vanligtvis gått en tvåårig folkhögskoleutbildning samt Svenska kyrkans grundkurs, vilken är en termin lång.

Jobbet


Vilken lön har kyrkomusiker?

Medellönen före skatt för en kyrkomusiker är i dag 37 000 kr per månad.
Arbetsmarknaden för en utbildad musiker är god. På många håll i landet är det brist på kyrkomusiker. 

 

Vad jobbar kyrkomusiker med?

Kyrkomusikerns främsta instrument är orgeln, men de behöver också vara duktiga pianister. Kyrkomusiker spelar och leder församlingssången vid kyrkans olika aktiviteter - gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. De deltar
i valet av psalmer och annan musik i samarbete med prästen och med brudpar eller anhöriga. Kyrkomusikern leder också kyrkans körer, ofta både barn-, ungdoms- och vuxenkörer. Många kyrkomusiker ger lektioner i piano- och orgelspel.

Inom Svenska kyrkan kan en kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor. Organisterna är högskoleutbildade, medan kantorerna vanligtvis har en folkhögskoleutbildning.
Som kyrkomusiker ordnar man musikgudstjänster och konserter i kyrkan och är den som engagerar solister, andra musiker och sångare.

Kyrkomusiker ägnar mycket tid åt förberedelser; övar på orgel och piano, väljer körrepertoar, tar fram texter och noter, väljer musik och sätter ihop konsertprogram. De deltar även i personalsammankomster och andra samlingar med övriga församlingsarbetare.

Du bör vara utåtriktad och intresserad av människor. Samarbets- och organisationsförmåga är andra värdefulla egenskaper.

Kyrkomusikern är en viktig del av församlingsarbetet, inte minst i barn- och ungdomsverksamheten, och samarbetar med präster, diakoner och församlingspedagoger.

Utbildning


Organist

För att bli organist krävs en treårig konstnärlig kandidatexamen samt ett års pastoral utbildning i Svenska kyrkans regi. Utbildningen som ges på fyra orter omfattar sammanlagt fyra år. De tre första åren läses vid respektive studieort, men det fjärde året ges endast vid Pastroralinstitutet i Lund. Efter tre år får studenten en treårig konstnärlig kandidatexamen, och efter fyra år Svenska kyrkans organistexamen. I studierna ingår bland annat orgelspel, sång, kör- och ensembleledning, piano, musikteori, undervisningsmetodik, liturgik och gudstjänstteologi. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagning sker efter antagningsprov. Det finns också påbyggnadsutbildning, en så kallad Diplomutbildning på två år. För att få gå diplomutbildning krävs organistexamen.

Läs mer på www.studera.nu

Kantor

Kantorsutbildningen är tvåårig och ges vid ett antal folkhögskolor samt vid Musikhögskolan i Malmö. Folkhögskola.nu har mer information om folkhögskoleutbildningar. För antagning krävs allmän behörighet för högskolestudier (dispens kan ges) och tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagningsprov görs i musik- och gehörslära, orgel, piano, sång och harmonilära. För att få kantorsexamen och behörighet till kantorstjänst krävs dessutom Svenska kyrkans grundkurs. Kursen är en termin lång och ges vid ett tiotal av Svenska kyrkans folkhögskolor.

Folkhogskola.nu har mer information om folkhögskoleutbildningarna.

Behörighet

För antagning krävs allmän behörighet för högskolestudier (dispens kan ges) och tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagningsprov görs i musik- och gehörslära, orgel, piano, sång och harmonilära. För att få kantorsexamen och behörighet till kantorstjänst krävs dessutom Svenska kyrkans grundkurs. Den är en termin lång och ges vid ett tiotal av Svenska kyrkans folkhögskolor.


Kyrkans Akademikerförbund är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.