Lantmästare

Lantmästare driver ofta affärsverksamhet inom livsmedelsproduktion och de är en viktig kraft mot ökad hållbarhet. Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom denna yrkesutbildning.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om lantmästare


Lantmästare är inriktade på hållbar livsmedelsproduktion och arbetar ofta i en arbetsledande position med rådgivning eller marknadsföring mot lantbruksföretag. Det är även vanligt att arbeta på konsultföretag, länsstyrelser, kommuner eller skolor.

Lantmästare arbeta också som djurskyddsinspektörer, biståndsarbetare eller med redovisning på bokföringsföretag. De vanligaste befattningarna är säljare/försäljare, handläggare, ekonom, lärare och rådgivare. 

Efter 3 års studier på Lantmästarprogrammet får du en yrkesexamen alternativt en kandidatexamen i lantbruksvetenskap, biologi, företagsekonomi eller teknologi.

Lantmästares jobb


Lantmästares lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta lantmästare cirka 47 800 kr/mån. 

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns der jobb för lantmästare?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: liten konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Naturvetarnas bedömning är att det i nuläget är liten konkurrens om jobbtillfällen för de med en utbildning som lantmätare. 

Läs mer om jobbchanserna i vår arbetsmarknadprognos som heter  Framtidsutsikter samt se Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbilade inom lantbruk.

Vad jobbar lantmästare med?

Lantmästare finns framför allt inom lantbrukssektorn. En del finns på konsultföretag där de ofta arbetar med rådgivning eller marknadsföring gentemot lantbruksföretag.

Andra lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Lantmästare finns också på länsstyrelser, kommuner samt arbetar som naturbrukslärare på naturbruksgymnasier. De kan också arbeta som djurskyddsinspektörer, med biståndsarbete eller annat utlandsarbete samt med ekonomi och redovisning på bokförings- och konsultföretag.

Lantmästare finns ofta på ledande positioner. De vanligaste befattningarna är säljare/försäljare, handläggare, ekonom, lärare och rådgivare. Det finns cirka 3 000 lantmästare på den svenska arbetsmarknaden.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbete inom lantbruk.


Utbildning till lantmästare


Om utbildningen

Lantmästarprogrammet ger en helhetsbild av lantbruksföretagande. Under utbildningen får du kunskap om företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, företagsledning, juridik och teknik. Du lär dig också hur man bedriver rationell växtodling och animalieproduktion. Möjligheterna att knyta kontakter inom lantbruksbranschen är mycket goda bland annat tack vare att föreläsarna kommer från både forskningen och näringslivet.

Hur lång är utbildningen?

Efter tre år (180 hp) erhålls en yrkesexamen som lantmästare alternativt en kandidatexamen i lantbruksvetenskap, biologi, företagsekonomi eller teknologi.

vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig på lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknik. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknologi.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu samt www.slu.se.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 

 


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se