Lantmästare

Lantmästare driver ofta affärsverksamhet inom miljö och livsmedelsproduktion. Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom denna biologiska yrkesutbildning inom lantbruksområdet. 

Var och hur arbetar en lantmästare

Utbildning till lantmästare

Utlandsstudier

Så mycket har en lantmästare i lön före skatt

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se