Lantmästare

Lantmästare driver ofta affärsverksamhet inom livsmedelsproduktion och de är en viktig kraft mot ökad hållbarhet. Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom denna yrkesutbildning.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om lantmästare


Lantmästare är inriktade på hållbar livsmedelsproduktion och arbetar ofta i en arbetsledande position med rådgivning eller marknadsföring mot lantbruksföretag. Det är även vanligt att arbeta på konsultföretag, länsstyrelser, kommuner eller skolor.

Lantmästare arbeta också som djurskyddsinspektörer, biståndsarbetare eller med redovisning på bokföringsföretag. De vanligaste befattningarna är säljare/försäljare, handläggare, ekonom, lärare och rådgivare. 

Efter 3 års studier på Lantmästarprogrammet får du en yrkesexamen alternativt en kandidatexamen i lantbruksvetenskap, biologi, företagsekonomi eller teknologi.

Jobbet


Vilken lön har lantmästare?

De flesta lantmästare inom Naturvetarna tjänade år 2021 mellan 34 000 och 59 000 kr per månad (medianlön 42 000 kr per månad). Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns der jobb för lantmästare?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Liten konkurrens på arbetsmarknaden - det finns fler jobb än utbildade.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbilade inom lantbruk.

Vad jobbar lantmästare med?

Lantmästare finns framför allt inom lantbrukssektorn. En del finns på konsultföretag där de ofta arbetar med rådgivning eller marknadsföring gentemot lantbruksföretag.

Andra lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Lantmästare finns också på länsstyrelser, kommuner samt arbetar som naturbrukslärare på naturbruksgymnasier. De kan också arbeta som djurskyddsinspektörer, med biståndsarbete eller annat utlandsarbete samt med ekonomi och redovisning på bokförings- och konsultföretag.

Lantmästare finns ofta på ledande positioner. De vanligaste befattningarna är säljare/försäljare, handläggare, ekonom, lärare och rådgivare. Det finns cirka 3 000 lantmästare på den svenska arbetsmarknaden.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbete inom lantbruk.


Utbildning


Lantmästarprogrammet ger en helhetsbild av lantbruksföretagande. Under utbildningen får du kunskap om företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, företagsledning, juridik och teknik. Du lär dig också hur man bedriver rationell växtodling och animalieproduktion. Möjligheterna att knyta kontakter inom lantbruksbranschen är mycket goda bland annat tack vare att föreläsarna kommer från både forskningen och näringslivet.

Utbildningens längd

Efter 3 år (180 hp) får du en yrkesexamen som lantmästare alternativt en kandidatexamen i lantbruksvetenskap, biologi, företagsekonomi eller teknologi.

Inriktningar & vidareutbildning

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig på lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknik. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknologi.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu samt www.slu.se.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se