Lantmätare

Lantmätare beslutar om dragning av fastighetsgränser och avstyckningar i mark.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om lantmätare


En lantmätare fattar beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. I det uppdraget kan det ingå att uppdatera kartor, planera flygfotografering och genomföra mätningsarbeten. Du ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner och fungerar ibland som rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter. Största arbetsgivare är myndigheten Lantmäteriet men vissa jobbar även inom kommunen.

Utbildningstiden för en lantmätare är tre till fem år på högskolenivå och du kan välja mellan flera olika inriktningar.

Jobbet


Lantmätare har ansvar för att leda framställning och uppdatering av kartor samt planera flygfotografering och mätningsarbeten. Det blir vanligare att dessa mätningar utförs med hjälp av GPS-mätning. Lantmätare ansvarar även för att analysera och utvärdera flygfoton, satellitbilder och övriga mätdata och samt gör enklare matematiska beräkningar.

En arbetsuppgift är att klarlägga var gränsen går ifall det råder oklarheter om det och en annan att ge råd till markägare, byggföretag och till kommunen. Lantmätare kan arbeta med fastighetsbildning inom lantmäteriet. Vissa lantmätare jobbar även inom kommunen.

Lantmätare med inriktning mot fastighetsekonomi arbetar med att köpa, sälja och värdera fastigheter. Här förhandlar lantmätaren och upprättar avtal.

Utbildning


Femårig civilingenjörsutbildning till lantmätare finns på Lunds tekniska högskola och på högskolan i Gävle. I Gävle finns även treåriga utbildningar med inriktning mot lantmäteri. Dels med en inriktning mot högskoleingenjörsexamen, dels kandidatutbildningar med inriktning med antingen teknisk eller ekonomisk/juridisk inriktning.

På Karlstads universitet finns dels en treårig högskoleingenjörsutbildning i lantmäteri, dels en kandidatutbildning (tre år) i lantmäteri med viss inriktning. På Uppsala universitet ges en utbildning inom lantmäteri med juridisk inriktning.

Vissa civilingenjörsutbildningar i samhällsbyggnad på andra högskolor kan ha inriktningar mot samma område.

För att bli antagen till en ingenjörsutbildning krävs grundläggande behörighet och dessutom särskild behörighet i matematik, fysik och kemi (olika för civil- och högskoleingenjör).

Läs mer på www.studera.nu


Sveriges Ingenjörer är Sacos expert på ingenjörsyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se