Lantmätare

Lantmätare beslutar om dragning av fastighetsgränser och avstyckningar i mark. En arbetsuppgift är att klarlägga var gränsen går ifall det råder oklarheter om det och en annan att ge råd till markägare, byggföretag och till kommunen. Lantmätare kan arbeta med fastighetsbildning inom lantmäteriet. Vissa lantmätare jobbar även inom kommunen.

Lantmätare har ansvar för att leda framställning och uppdatering av kartor samt planera flygfotografering och mätningsarbeten. Det blir vanligare att dessa mätningar utförs med hjälp av GPS-mätning. Lantmätare ansvarar även för att analysera och utvärdera flygfoton, satellitbilder och övriga mätdata och samt gör enklare matematiska beräkningar.

Lantmätare med inriktning mot fastighetsekonomi arbetar med att köpa, sälja och värdera fastigheter. Här förhandlar lantmätaren och upprättar avtal.

Utbildning

Sveriges Ingenjörer är Sacos expert på ingenjörsyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se