Lärare/Forskare vid universitet och högskola

Universitetslärare, forskare och doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Professorer, lektorer och adjunkter är lärare som normalt är anställda tillsvidare, medan postdoktorer, adjungerade lärare och gästprofessorer alltid har tidsbegränsade anställningar, liksom ofta forskare. Doktorander har alltid en tidsbegränsad anställning. Både läraranställningar och doktorandanställningar brukar annonseras ut och sökas i konkurrens.

Var och hur kan man arbeta som forskare/universitetslärare

Utbildning för att bli universitetslärare

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en universitetslärare i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för universitetslärare

Sacoförbund och källa

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

www.sulf.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se