Logistiker

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare. 

Var och hur arbetar en logistiker

Utbildning för att bli logistiker

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en logistiker i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för logistiker

Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se