Logoped

Logopeder arbetar med att stödja människor i alla åldrar som har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal, språk eller samspel med andra. Att stödja personer som har svårt att äta och svälja ingår också i logopeders verksamhetsområde.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om logoped


Logopeder hjälper människor som har svårt att kommunicera på grund av tal- och språksvårigheter, men också de som har svårt med att äta och svälja. De utreder, ger råd och ordinerar rätt hjälpmedel till sina patienter. Logopeder ingår ofta i team och arbetar i samverkan med till exempel läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vanligast är att logopeder arbetar inom hälso- och sjukvård, till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar och i rehabiliteringsverksamheter. För att få examen som logoped krävs fyra års studier på högskolenivå.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och efter godkänd examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation.

Jobbet


Hur mycket tjänar logopeder?

Rekommenderad ingångslön för en nyexaminerad logoped ligger på 30 200 kr per månad. 

10 år efter examen är medianlönen på drygt 36 225 kr per månad. 
20 år efter examen är medianlönen drygt 39 700 kr per månad.

Finns det jobb för logopeder?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden. Det betyder att det finns ungefär lika många jobb som utbildade.
  • För erfarna: Balans

Vi börjar dock se en tendens till brist på vissa håll i landet.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar logopeder med?

Logopeder arbetar med att utreda, diagnosticera och behandla olika typer av kommunikationsproblem. Vanligast är att logopeder arbetar inom hälso- och sjukvård, till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar och i rehabiliteringsverksamheter.

Många arbetar också inom habiliteringen, en verksamhetsform till stöd för barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, exempelvis autismspektrumstörningar, kognitiv funktionsnedsättning och Cerebral Pares. I arbetet inom habilitering arbetar logopeder även med kommunikationshjälpmedel och alternativa kommunikationssätt.

Logopeder ingår ofta i team och arbetar i samverkan med andra medicinska eller hälsomedicinska yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Förskola och skola blir en allt vanligare arbetsplats för logopeder där de arbetar med utredning, rådgivning, hjälpmedelsordination och behandling av elever med exempelvis språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. I specialverksamheter för barn med språkstörningar, språkförskolor och språkklasser är logopeder viktiga.

Handledande uppdrag  och konsultverksamhet blir också allt vanligare arbetsuppgifter för logopeder. Förebyggande arbete, rådgivning och information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är en viktig del av logopedens arbetsuppgifter.

Logopeder kan också ägna sig åt undervisning och forskning. Vissa befattningar kräver forskarutbildning.

Få logopeder arbetar ännu i samhällssektorer utanför den offentliga sektorn.

I arbetet som logoped kommer du i nära kontakt med människor, vilket ställer stora krav på din sociala förmåga. Det finns cirka 2500 legitimerade logopeder på arbetsmarknaden i dag.

Har du en utländsk logopedexamen?

Logoped är ett legitimationsyrke. Yrkestiteln logoped är skyddad enligt lag och får endast användas av den som har legitimation. Legitimation kan du ansöka om hos Socialstyrelsen.

En grundläggande förutsättning är att du har klarat kunskapsprov i svenska innan du kan ansöka om legitimation. 

Utbildning


Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar studier i bland annat logopedi, psykologi, fonetik, allmän språkvetenskap och medicin.

För att få arbeta som logoped krävs legitimation. Detta ansöker man om hos Socialstyrelsen efter genomgången utbildning och godkänd examen.

Utbildningens längd

Logopedutbildningen omfattar 240 hp, det vill säga fyra års heltidsstudier.

Här kan du studera

Utbildningsorterna är Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (KI), Umeå och Uppsala. Samtliga utbildningsorter har årligt intag av studenter.

Kontrollera alltid på studera.nu eller respektive högskolas hemsida för aktuell information.

Behörighet

Se behörigheten på Studera.nu. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Viss praktik på den svenska logopedutbildningen kan göras utomlands. Det är dock viktigt att tänka på att logopedyrket är väldigt språkberoende vilket gör att du måste behärska språket i det land du arbetar i synnerligen väl. Den svenska utbildningen har hög status internationellt.


SRAT/Logopedförbundet är Sacos experter på logoped

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.