Lots

Lotsens uppgift är att hjälpa fartygs befälhavare att framföra fartyg i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna.  

Var och hur arbetar man som lots

Utbildning för att bli lots

Behörighet

Så mycket har en lots i lön före skatt

Jobba utomlands med din svenska examen

Har du en utländsk lotsexamen?

Arbetsmarknaden idag för en lots

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..