Lots

Lotsens uppgift är att hjälpa fartygs befälhavare att framföra fartyg i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna.  

Var och hur arbetar man som lots

Utbildning för att bli lots

Behörighet

Så mycket har en lots i lön före skatt

Jobba utomlands med din svenska examen

Har du en utländsk lotsexamen?

Arbetsmarknaden idag för en lots

SRAT/Lotsförbundet är Sacos experter på lotsyrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.