Matematiker

Matematiker arbetar med att lösa problem, analysera data och optimera processer. Kompetens som behövs i stort sett överallt i samhället.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om matematiker


Som matematiker gör du prognoser, statistiska analyser och löser problem. Matematiker är tränade att bringa ordning i stora mängder data för att optimera olika slags processer. Det kan handla om hälsodata, data från teknisk apparatur eller system, såsom ex. mobiltelefonnät.

Matematiker är anställda av teknikföretag, bank- och försäkringsbolag, it-företag, tjänsteföretag, industri- och kemiföretag samt inom handeln. Vanliga titlar är statistiker, aktuarie, biostatistiker, analytiker och doktorand.

Det finns många olika utbildningsvägar för dig som vill satsa på en framtid som matematiker. Kandidatprogrammet är tre år långt och med ytterligare två års studier kan du få en masterexamen.

Jobbet


Vilken lön har matematiker?

Matematiker inom Naturvetarna tjänade under 2021 mellan 35 000 kr och 74 000 kr per månad (medianlön var 50 000 kr per månad).

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för matematiker?

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för matematiker.

Vad jobbar matematiker med?

Matematiker använder sig av matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. De gör prognoser, statistiska analyser och löser optimeringsproblem. Matematisk kompetens behövs exempelvis för att planera flygrutter, mobiltelefonnät och lösa logistikproblem. Vid planeringen av medicinska försök eller statistiska undersökningar behövs matematiker, liksom vid analyser för att bestämma exempelvis försäkringspremier.

Matematiker finns på arbetsmarknadens alla sektorer och branscher. Många matematiker är anställda av teknikföretag, bank- och försäkringsbolag, IT-företag, tjänsteföretag, industri- och kemiföretag samt inom handeln.

I IT-branschen kan de bland annat skapa användbar information av stora datamängder samt utveckla IT-lösningar. Försäkringsbolag, investmentföretag och banker anställer matematiker för att göra statistiska analyser och andra beräkningar. Tillverkningsindustrin främst för att lösa optimeringsproblem och för att utföra statistiska analyser och riskbedömningar.

Matematisk kompetens är också efterfrågad av försvaret och inom IT-området för arbete med säkerhet och kryptering. Matematiker som vill ha ett arbete utanför akademin breddar sig ofta genom att kombinera studierna i matematik med exempelvis nationalekonomi, fysik eller datalogi. Vanliga titlar för matematiker är statistiker, aktuarie, biostatistiker, analytiker och doktorand. Det finns ca 3 700 matematiker och 2 300 statistiker på den svenska arbetsmarknaden.

Aktuarie

En aktuarie eller försäkringsmatematiker ägnar sig framför allt åt att beräkna risker. Det gäller att optimera försäkringsbolagens premier, så att de är konkurrenskraftiga samtidigt som försäkringsbolagets risk inte blir för stor. De kan också ägna sig åt att utveckla nya tjänster samt åt rådgivning. Det finns ett aktuarieprogram vid Stockholms universitet. Det är ett masterprogram och för att antas krävs 120 hp i matematik och matematisk statistik.

Statistiker

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Inom forskningen föreslår statistikern lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställer, bearbetar och analyserar resultaten av undersökningar eller experiment. Statistiker kan också arbeta som demografer och göra befolkningsprognoser. De kan även arbeta som biostatistiker och tillämpa statistiska metoder inom life science, miljö och lantbruk.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behöver statistikern ibland kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, biologi eller geografi. Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Vanligt är också att börja på ett ekonom- eller matematikerprogram och sedan specialisera sig på statistik.

Jobba i Sveriges med en utländsk matematikerexamen

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan också få gratis hjälp att bedöma utbildning.

Det är möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Utbildning


Olika varianter av matematikerprogrammet finns på många studieorter. Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

IT, statistik, biostatistik, bioinformatik, försäkrings- eller finansmatematik samt teknisk beräkning. De allra flesta matematiker har fortsatt studera på avancerad nivå efter sin grundexamen och många är forskarutbildade.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kraven kan variera mellan olika utbildningar, så kolla med respektive högskola eller universitet.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se