Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Miljö och hälsoskyddsinspektörer ser till att lagar och förordningar inom miljö och livsmedel följs, samt informerar företagare och fastighetsägare om regelverket.

Kort om miljö- och hälsoskyddsinspektör


Miljö och hälsoskyddsinspektör ser till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. De håller koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom att göra inspektioner och mätningar. Du kan även jobba med granskning av miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer. Kommuner är de största arbetsgivarna, men även statliga myndigheter och företag anställer miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Du kan antingen läsa en miljö- och hälsoskyddsutbildning på kandidatnivå eller studera på masternivå efter att du tagit en naturvetenskaplig kandidatexamen. Det betyder att det tar tre till fem år att utbilda sig till miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Jobbet

Miljö och hälsoskyddsinspektörer arbetar på kommunernas miljökontor med att se till att lagar och bestämmelser inom området efterlevs. Arbetet är varierat med inspektioner och kontorsarbete. Ofta har man även en rådgivande roll för att hjälpa verksamhetsutövarna göra rätt så alla medborgare kan leva i en frisk och hälsosam miljö.

Tillsynsområdena är många och det finns möjligheter att inrikta sig på ett visst tillsynsområde, exempelvis avfall, inomhusmiljö, höga ljud från evenemang eller markföroreningar. Förutom tillsyn enligt miljöbalken ingår skriftlig rapportering, dokumentation, handläggning av remisser och större utredningar. 

Det händer att inspektörer blir utsatta för hot. Arbetsgivarna tar detta på stort allvar och arbetar förebyggande och har rutiner för att hantera de incidenter som uppstår.

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden inom miljö på Naturvetarnas webb.

Livsmedelsinspektör

På större miljökontor finns personer som enbart arbetar med kontroller av livsmedelshygien på restauranger, i butiker etc. . Livsmedelsinspektörer arbetar också på Livsmedelsverket. Utbildningsbakgrunden varierar, men de flesta har läst livsmedelsvetenskap, som fristående kurs eller på utbildning till kostvetare, nutritionist, livsmedelsagronom eller miljö- och hälsoskyddsinspektör.

 


Hur mycket tjänar miljö- och hälsoskyddsinspektörer?

De flesta medlemmar inom Naturvetarna i yrket tjänade 2021 mellan 32 000 och 41 000 kr per månad (median 37 000 kr per månad).

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar

Finns det jobb för miljö- och hälsoskyddsinspektörer?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Liten konkurrens på arbetsmarknaden. 

Prognoser om fem år

Du kan läsa mer om hur vi tror att arbetsmarkanden kommer att utvecklas i på www.saco.se/framtid

 

Utbildning


På utbildningen lär du dig bland annat om orsaker och konsekvenser av miljöförstöring. Vid sidan av de naturvetenskapliga kurserna läser du bland annat miljörätt och miljöförvaltning.

Du lär dig även att arbeta praktiskt med miljöproblem och får kunskap om hur dessa hanteras i offentlig förvaltning (exempelvis på kommuner och länsstyrelser). I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, studiebesök, praktiska övningar och egna projekt. Praktik på en miljöförvaltning ingår ofta och examensarbetet görs många gånger i samarbete med exempelvis en kommun, ett företag eller en myndighet.

Utbildningens längd

Du kan antingen läsa en miljö- och hälsoskyddsutbildning på kandidatnivå eller läsa utbildningen på som ett masterprogram efter att du tagit en naturvetenskaplig kandidatexamen. Det betyder att det tar 3-5 år att utbilda sig för att arbeta miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Här kan du studera

Miljö- och hälsoskyddsprogram finns på många universitet och högskolor, se www.studera.nu.

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla också med respektive lärosäte då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se