Miljöyrken

Miljöutbildade arbetar för en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Utbildningarna är tvärvetenskapliga med en solid naturvetenskaplig bas. Förmågan att lösa problem och intressekonflikter är central, liksom att kunna engagera och kommunicera hållbarhetsfrågor.

Var och hur kan man arbeta med miljö

Utbildning inom miljö

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket tjänar man inom miljöyrken före skatt

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.