Miljöyrken

Miljöutbildade arbetar för en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Utbildningarna är tvärvetenskapliga med en solid naturvetenskaplig bas. Förmågan att lösa problem och intressekonflikter är central, liksom att kunna engagera och kommunicera hållbarhetsfrågor.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om miljöyrken


Du som är miljöutbildad arbetar ofta med hållbarhetsfrågor av olika slag. Förutom miljösamordnare, miljöchef eller miljöstrateg har många verksamheter idag även en hållbarhetschef. Du kan ansvara för företagets sociala hållbarhet eller engagemang för mänskliga rättigheter. Arbetsgivarna finns inom alla branscher från kommuner och myndigheter till företag inom detaljhandel, industri och konsultbranschen.

På många naturvetenskapliga utbildningar finns det möjligheten att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, biolog-, jägmästar-, skogsvetare-, landskapsarkitekt- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete inom miljöområdet. Studietiden varierar från tre till fem år beroende nivå på examen.

Jobbet


Miljöakademikers lön

Se under naturvetare.

Finns det jobb för miljöutbildade?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för miljöutbildade.

Vad jobbar miljöakademiker med?

Miljöutbildade kan arbeta med miljöfrågor på alla arbetsmarknadens sektorer och i alla branscher. Uppgiften är ofta att arbeta för att en verksamhet bedrivs så hållbart som möjligt. De flesta verksamheter har idag en miljösamordnare, miljöchef eller en miljöstrateg. Allt oftare finns också en hållbarhetschef eller -strateg som utöver miljö även arbetar med social hållbarhet eller mänskliga rättigheter. Många miljökunniga naturvetare arbetar också som handläggare eller utredare på kommuner och myndigheter. En roll som blivit allt vanligare är att arbeta som konsult.

Miljövetare använder olika verktyg, som till exempel miljö- och hållbarhetsrevision och certifiering för att hålla nere en verksamhets miljöbelasting och göra den mer synlig. Rådgivning, information, utbildning miljöanalys, projektledning, samordning och utveckling av verksamhetens hållbarhetsarbete är arbetsuppgifter som ofta förekommer.

Vanliga titlar är miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöinspektör), handläggare, miljökonsult, miljöutredare och projektledare. Naturvetarna bedömer att det finns ca 9 000 miljöutbildade akademiker på svensk arbetsmarknad.

Utbildning


Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller de miljövetenskapliga utbildningarna ofta teknik, statsvetenskap, juridik, miljöpolitik, beteende, kommunikationsvetenskap, pedagogik, ekonomi och entreprenörskap. Det finns ett mycket stort utbud av miljöutbildningar med olika inriktning.

På många naturvetenskapliga utbildningar finns möjlighet att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, biolog-, kemi-, jägmästar-, skogsvetare-, landskapsarkitekt-, IT- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete på miljöområdet.

Ekoingenjörsutbildningen har en profil mot innovation och entreprenörskap. Utöver miljövetenskap och miljöteknik läser du kurser i matematik, integrerade ledningssystem och företagsekonomi. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser du ett miljö- och hälsoskyddsprogram. Om du redan har en naturvetenskaplig utbildning om minst 180 hp kan du istället läsa en påbyggnadsutbildning i miljö och hälsoskydd.

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, ekotoxikologi, energiteknik, miljö- eller ekoteknik, vattenförvaltning, miljöstrategisk styrning, hållbar utveckling, mark- och naturvård samt samhällsplanering är exempel på olika inriktningar. Det finns goda möjligheter att fortsätta på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Miljöutbildningar av olika slag finns på de flesta universitet och högskolor, se www.studera.nu. Leta även efter utbildningar med namn som börjar på natur, eko osv.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Vilka krav som ställs på de olika utbildningarna varierar, men du bör vara uppmärksam på att det är värdefullt med en bred naturvetenskapliga allmänbildning för att tackla allt mer komplexa miljöproblem.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla också med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.