Museum och övrig utställningsverksamhet

Inom utställningssektorn samlas en mängd professioner. De som besökarna möter är oftast museipedagogerna som planerar visningar och guidar besökarna. Utställningarna planeras ofta av en curator eller intendent och bakom kulisserna på museet finns även forskare, projektledare, kommunikatörer, arkeologer, etnologer, konstvetare med flera. Det är en spännande sektor som hjälper oss att förstå vår samtid och dess utmaningar genom att lära oss mer av det som varit, oavsett om det handlar om vikingarnas resor eller om hur dammsugaren utvecklats.

Var och hur kan man arbeta med utställningar

Utbildning för att arbeta med museum och utställningsverksamhet

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en museiarbetare i lön

Arbetsmarknaden idag för museiarbetare

Sacoförbund och källa

DIK är Sacos experter på museiyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.