Nutritionist

Nutritionister, även kallade näringsfysiologer, är specialister inom kost och näring. De arbetar för att förbättra folkhälsan och har djup kunskap om hur det vi äter påverkar vår hälsa.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om nutritionist


Nutritionister, även kallade näringsfysiologer, är specialister inom kost och näring med kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv. En nutritionist tolkar, analyserar, kritiskt granskar och förmedlar vetenskapliga forskningsresultat inom nutritionsområdet.

Idag finns det omkring 400 yrkesverksamma nutritionister i Sverige. De arbetar bland annat inom forskning, utbildning, på myndigheter, i livsmedelsindustrin eller i konsultverksamheter.

Det krävs minst 3 års studier för att bli nutritionist, men det är vanligt att därefter fortsätta på ett magister- eller masterprogram. Många nutritionister har också en forskarexamen.

Jobbet


Vilken lön har nutritionister?

Se under Naturvetare.

Finns det jobb för nutritionister?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom kost och livsmedel.

Vad jobbar nutritionister med?

Nutritionister utreder och förklarar sambandet mellan kost och hälsa, både utifrån hur det fungerar på cellnivå och vilken betydelse det har för folkhälsan. Tack vare att de både har en bred och djup kompetens inom området kan de bidra med ett helhetsperspektiv, där allt från kemi till förändrade konsumtionsmönster ryms.

I samverkan med dietister och andra yrkesgrupper bidrar de till att den kostinformation som går ut är korrekt och ändamålsenlig. De kan också bidra till att ny kunskap snabbare når allmänheten eftersom de är tränade i att ta till sig, värdera och kommunicera nya forskningsresultat.

Många nutritionister arbetar med forskning och utbildning på universitet och högskolor eller inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. Men det finns också andra möjligheter, såsom produktutveckling, hälsoupplysning och information inom landsting och kommuner. Nutritionister arbetar även på Livsmedelsverket och internationellt. En växande skara arbetar som konsulter.

Vanliga titlar bland nutritionister på arbetsmarknaden är dietist (OBS! Dietist är ett legitimationsyrke och den svenska nutritionistutbildningen ger idag inte behörighet att utöva yrket. Troligen har de som arbetar som dietister en äldre utbildning till dietist eller en utländsk utbildning.), nutritionist, doktorand, forskningsassistent och livsmedelsinspektör.

Jobba i Sveriges med en utländsk nutritionistexamen

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Bedömningen är gratis. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

I en del länder innebär yrkestiteln nutritionist att man även har en klinisk utbildning och kan arbeta med patienter, medan det i andra länder (Australien, Kanada, England och USA) betyder kostrådgivare. Internationellt är därför nutritionist ett osäkert begrepp. Översättningen av en nutritionisttitel från Sverige är Bachelor’s degree eller Master of science in nutrition.

Utbildning


Kandidatprogrammet i nutrition är ett sammanhängande kursblock om 180 högskolepoäng (3 år), som ger kompetens att med vetenskaplig förankring arbeta inom nutritionsrelaterade områden.

Nutrition är en tvärvetenskap som sträcker sig över en bredd av ämnen, från naturvetenskap som kemi, biokemi, molekylärbiologi och livsmedelsvetenskap, till medicinska ämnen som fysiologi, sjukdomslära, toxikologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Master- och magisterprogram i nutrition finns vid Karolinska Institutet. En grundutbildning i nutrition ger också behörighet till många masterprogram inom det biologiska och medicinska området. 

Här kan du studera

Kandidatprogram i nutrition erjuds av Stockholms universitet i samarbete med Karolinska Institutet, samt vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla alltid med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se