Nutritionist

Nutritionister kan människans fysiologi och biokemi, samt har kunskaper om kemin bakom livsmedel och näringsämnen. De är experter som, väl insatta i forskning och vetenskap, förmår ta fram högkvalitativa fakta. Nutritionister arbetar ofta inom akademin, med forskning, på myndigheter samt inom läkemedels- och livsmedelsbranschen.

Var och hur arbetar man som nutritionist

Utbildning för att bli nutritionist

Utlandsstudier

Har du en utländsk nutritionstexamen?

Så mycket har en nutritionist i lön

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se