Officer/Specialistofficer

I rollen som officer behöver du vara en trygg ledare och en god förebild, du ska kunna samarbeta, fatta beslut och vara en kommunikativ problemlösare. Även om Försvarsmakten i dag har ett ökat nationellt fokus jämfört med tidigare år kvarstår skyldigheten för en yrkesofficer att vid behov tjänstgöra utomlands, då framför allt i oroliga och konfliktfyllda områden. Detta ställer även krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. God fysik är också en förutsättning oavsett var du tjänstgör. Trivs du med att i din yrkesroll både utvecklas själv och utveckla andra, är officersyrket något för dig.

Var och hur kan man arbeta som officer

Utbildning för att bli officer

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en officer i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för officersyrken

Officersförbundet är Sacos expert på de militära yrkena

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Officersförbundet

www.officersforbundet.se