Officer/Specialistofficer

Officersyrket passar den som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och en kommunikativ problemlösare. I det försämrade omvärldsläget har försvaret åter fått ett ökat fokus av försvaret av Sverige. Även om läget nu kräver ökad nationellt fokus kvarstår skyldigheten för en yrkesofficer att vid behov tjänstgöra utomlands, framförallt i oroliga och konfliktfyllda områden. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. God fysik är också en förutsättning oavsett var du tjänstgör.

Var och hur kan man arbeta som officer

Utbildning för att bli officer

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en officer i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för officersyrken

Officersförbundet är Sacos expert på officer

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Officersförbundet

www.officersforbundet.se