Personalvetare

Personalvetare arbetar med personal och organisationsfrågor på hela arbetsmarknaden och har kunskap om verksamhet, människa och regelverk.

Senast uppdaterad: Tisdag 4 okt 2022

Kort om personalvetare


Som personalvetare kan du arbeta med rekrytering och verksamhetsutveckling. Du har koll på arbetsrätt, arbetsmiljölagar och vet vad som behöver göras i samband med förhandlingar och avveckling. Eftersom personalvetaren är en nyckelperson vid förändringsarbete och strategiskt utvecklingsarbete har de flesta organisationer en avdelning eller person som ansvarar för dessa frågor. Många personalvetare arbetar också inom rekryterings- och bemanningsbranschen eller inom den offentliga sektorn där de förutom rent personalarbete även kan jobba med arbetsförmedling, yrkesvägledning eller rehabilitering. En del har egna företag och arbetar som konsulter.

En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 års heltidsstudier för en kandidatexamen. Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen.

Jobbet


Vilken lön har personalvetare?

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och din kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

  • Medianlön för nyexaminerad personalvetare (0-5 år efter examen): 32 000 kr
  • Medianlön 10 år efter examen (6-10 år efter examen): 41 000 kr
  • Medianlön 20 år efter examen (16-20 år efter examen): 48 300 kr

Medellön 48 600 kr

Uppgifterna är från Sacos lönestatistik 2022 (som är för löneläget 2021).

 

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för personalvetare?

  • För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar personalvetare med?

Är du intresserad av arbetsliv och människor? Med en personalvetarutbildning kan du arbeta med personal och organisationsfrågor inom alla branscher. Personalvetare har kunskap om verksamhet, människa och regelverk, kompetens som behövs vid förändringsarbete och när strategiska beslut om affärs och verksamhetsutveckling ska fattas. En sammanfattande beskrivning av personalvetarens arbete är att vara ett stöd till ledningen, rekrytera personal, få medarbetarna att trivas och utvecklas i sin arbetssituation samt minska personalstyrkan på rätt sätt när det behövs.

Det finns personalvetare som arbetar såväl praktiskt och operativt som strategiskt och förebyggande. Tjänsterna kan vara specialiserade eller breda med en rad olika ansvarsområden. Vanliga arbetsuppgifter är rekrytering, kompetensinventering, kompetensutveckling, karriärvägledning, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, löne-, pensions- och försäkringsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar och avvecklingsarbete. Personalarbetet är en viktig del i affärsverksamhet och nödvändigt för att verksamheten ska fungera.

Exempel på tjänstetitlar är personalchef, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, personalkonsulent, rekryterare, HR-chef (från engelskans Human Resources vilket kan översättas med personalfrågor), HR-ansvarig, HR-strateg eller HR-konsult och jobbcoacher.

Många personalvetare arbetar inom rekryterings och bemanningsbranschen. Det har också blivit större efterfrågan på konsulter som arbetar med personalfrågor. Inom den offentliga sektorn kan personalvetare också arbeta med arbetsförmedling, yrkesvägledning och rehabilitering. Arbetstagar-, arbetsgivar- och branschorganisationer söker personalvetare med arbetsrättslig kompetens.

Jobba i Sverige med en utländsk personalvetarexamen

Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar om bedömning av utländska examina. Läs mer på www.uhr.se

Utbildning


En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik, med fokus på arbetsliv och organisationer. Andra ämnen som ofta ingår är företagsekonomi med tyngdpunkt på organisation och juridiska ämnen som arbetsrätt. Personalvetarprogrammen har vissa gemensamma drag men varierar vad gäller huvudämne och kombinationer. Det är vanligt att det finns möjlighet till praktik eller andra inslag som är av mer praktisk karaktär. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Personalvetarutbildningen och beteendevetarutbildningen kan likna varandra på många vis, exempelvis jobbar en hel del beteendevetare inom HR. En betydande skillnad är personalvetenskapens fokus på just arbetsliv och organisationer medan beteendevetenskapen är bredare och definieras av den inriktning som väljs under utbildningens gång.

Här kan du studera

De allra flesta högskolor och universitet har personalvetarprogram och erbjuder kurser i personal- och arbetslivsfrågor. Läs mer på respektive lärosätes hemsida och på www.studera.nu.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika högskolor och universitet. Se information om behörighet på Studera.nu

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter på Studera.nu


Akademikerförbundet SSR och Akavia är Sacos experter på personalvetare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se