Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekter upprättar planer för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden.

Planeringsarkitekter, som tidigare kallades för fysika planerare, planerar även för förnyelse och förändring av befintliga områden. Genom att förbereda beslut om lämplig användning av mark, vatten och den byggda miljön vägs funktionella, ekologiska, tekniska, ekonomiska och estetiska krav samman till en helhet.

Var och hur kan du arbeta som planeringsarkitekt?

Hur utbildar du dig till planeringsarkitekt?

Behörighet

Utlandsstudier

Jobba i Sverige med en utländsk planeringsarkitektexamen

Jobba utomlands med din Svenska arkitektexamen

Arbetsmarknaden

Hur mycket tjänar en planeringsarkitekt före skatt?

Sveriges Arkitekter är Sacos experter på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se