Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekter upprättar planer för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden.

Planeringsarkitekter, som tidigare kallades för fysika planerare, planerar även för förnyelse och förändring av befintliga områden. Genom att förbereda beslut om lämplig användning av mark, vatten och den byggda miljön vägs funktionella, ekologiska, tekniska, ekonomiska och estetiska krav samman till en helhet.

Var och hur kan man jobba som planeringsarkitekt?

Utbildning till planeringsarkitekt

Utlandsstudier

Arbetsmarknaden idag

Hur mycket tjänar en planeringsarkitekt efter skatt?

Sveriges Arkitekter är Sacos experter på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se