Polis

För att bli polis behöver du inte vara särskilt stor och stark – däremot måste du ha bra hand med människor och en grundläggande vilja att göra samhället tryggare för alla.

Kort om polis


Som polis kan du jobba med många olika uppdrag och roller. Arbetet i yttre tjänst innebär att du hjälper människor i olika nödsituationer men också att du jobbar med brottsförebyggande arbete. En annan stor del av det dagliga arbetet handlar om att göra utredningar - till exempel att ta emot anmälningar, hålla förhör eller ta föremål i beslag. Utöver detta har du möjlighet att arbeta med mer specialiserade tjänster inom polisen, till exempel som spanare, sjöpolis, kriminaltekniker, hundförare, polisryttare, bombtekniker, it-forensiker med mera. Det finns även goda möjligheter att utvecklas i olika chefs- och ledarroller.

Polisutbildningen leder till en högskoleexamen och innefattar fem terminer, varav sex månader utgörs av praktik. Efter examen är du behörig att söka anställning som polis.

Jobbet


Hur mycket tjänar poliser?

Meddellönen är 32 400 kronor.

Finns det jobb för poliser?

Det råder brist på poliser och polisutbildningen har haft svårt att fylla sin platser.

Vad jobbar poliser med?

Du kan jobba som polis i många olika uppdrag och roller. Polisens arbete i yttre tjänst, dvs. de poliser man ser ute på gatan, är till största delen ingripandepoliser (där man hjälper människor i nöd, ofta efter samtal till 112).

En stor del av det vardagliga arbetet består av utredningsåtgärder som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i beslag. Sådana åtgärder kräver att polisen har kunskap om vilka lagar som gäller. Varje brott innebär alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst en del arbetstid inomhus framför datorn. Noggrann dokumentation är förutsättningen för att ett ärende ska kunna bedömas rättssäkert, det vill säga att på rätt grund gå till åtal eller läggas ner.

Polisen finns tillgänglig dygnet runt, året om. Det innebär att man som polis i regel arbetar skift. Dvs. dagtid men även kvällar, nätter, helger och röda dagar.

Vanliga arbetsuppgifter

 • Rycka ut på larm.
 • Närvara vid större evenemang, exempelvis fotbollsmatcher, demonstrationer och konserter.
 • Utreda ärenden där personer gripits för stöld eller snatteri i butik eller varuhus.
 • Trafikkontroller.
 • Omhänderta påverkade personer.
 • Hantera våldsamma familjesituationer.
 • Hålla ordning vid krogar och andra uteställen där människor samlas.

Arbetet med att utreda brott

Brotten som utreds är till största del inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder och misshandel, men kan även omfatta mord och annan grövre brottslighet.

Utredningsarbetet leds av en förundersökningsledare från polisen eller av en åklagare som beslutar och bestämmer över vilka åtgärder som behöver vidtas. Mycket av arbetet sker i yttre tjänst, av personal i ingripandeverksamheten. Att vara utredare innebär till stor del att hålla förhör med vittnen, målsäganden (den som drabbats av brottet) och misstänkta. Det är viktigt att vara lyhörd, noggrann och opartisk.

Arbetet innebär också att hantera bevis, som exempelvis övervakningsfilmer, spår som säkrats av kriminaltekniker eller andra beslag.

Andra tjänster

Det finns många vägar att välja som polis. Utöver att jobba i yttre tjänst eller som utredare kan man arbeta som spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, sjöpolis, polis i utlandstjänst, kriminaltekniker, hundförare, polisryttare, bombtekniker, internetinhämtare, underrättelseanalytiker, it-forensiker med mera. Det finns även mycket goda möjligheter att utvecklas i olika chefs- och ledarroller.

Läs mer om polisarbetet på www.polisen.se/blipolis

Utbildning


Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. Utbildningen är därför problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den är inriktad på polisens uppdrag, regelverk och metoder.

Polisutbildningen innefattar fem terminer, varav sex månader är praktik, en så kallad aspirantutbildning. Efter examen är du behörig att söka anställning som polis.

Du kan studera vid fem orter i Sverige: i Umeå, Stockholm (Huddinge), Borås, Växjö och Malmö. Det går att läsa utbildningen på distans. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Antagningskrav

För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla alla antagningskrav. En viktig del är att at du bedöms ha rätt egenskaper för polisyrket.

 • Svensk medborgare
 • 18 år, du måste ha fyllt 18 år när du ansöker
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat
 • Grundläggande behörighet
 • Särskild behörighet
 • Simkunnig
 • Fysiska krav
 • Medicinska krav
 • Psykologiska krav
 • Godkänd säkerhetsprövning

Sedan januari 2020 kan man söka året runt på Rekryteringsmyndighetens hemsida. Sen är det också en säkerhets-och lämplighetsprövnings intervju man ska vara godkänd på.

Läs mer om utbildningen och antagningskraven på www.polisen.se/blipolis

Jobba som civil och polisiär utredare


Källa: Polisen

läs mer på polisen.se/om-polisen/bli-polis