Präst

Flertalet präster arbetar i församlingar som komminister eller kyrkoherde. Prästens huvuduppgift är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

Var och hur kan man arbeta som präst

Utbildning för att bli präst

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en präst i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för präster

Sacoförbund och källa

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se