Präst

Flertalet präster arbetar i församlingar som komminister eller i chefsposition som kyrkoherde. Prästens huvuduppgift är att leda och arbeta med församlingens gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

Kort om präst


Som präst i Svenska kyrkan leder du församlingsarbetet med begravningar, dop, gudstjänster, konfirmationer och vigslar. Du sprider det kristna budskapet och ger människor själavård. En präst möter människor i alla åldrar och från alla delar av samhället. Enskilda samtal tillhör de själavårdande uppgifterna och då har prästen absolut tystnadsplikt. Prästen kan vara anställd av en församling, men kan även arbeta på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, polis, skolor, universitet eller andra arbetsplatser.

För att bli präst krävs magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du är antagen som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Utbildningstiden är totalt 5,5 år.

Jobbet


Vilken lön har präster?

Som pastorsadjunkt kan ingångslönen variera mycket beroende på var i landet du arbetar, men medianlönen ligger på ca 27 000 kr per månad. Medellönen för en komminister är idag ca 46 000 kr, och medianlönen för en komminister ligger efter 10 år idag på 43 000 kr. För kyrkoherdar ligger motsvarande medellön på ca 55 000 kr och medianlön på 55 300 kr. I de största pastoraten kan en kyrkoherdes lön vara runt 70 000 kr. Variationerna mellan stiften vad gäller löner kan vara ganska stora. 

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för präster?

  • För nyexaminerade: Det råder en prästbrist i Svenska Kyrkan. Framtidsutsikterna för nyutexaminerade är därför goda.
  • För erfarna: Det kommer att finnas vakanser inom Svenska Kyrkan med anledning av pensionsavgångar. 

Vad jobbar präster med?

Prästen håller gudstjänster och andakter och är ansvarig för att kyrkliga handlingar följer Kyrkoordningen, dvs Svenska kyrkans eget regelverk. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens uppgifter.

En präst möter människor i alla åldrar och från alla delar av samhället. Det blir många möten och samtal med människor i glädje, allvar och sorg. Enskilda samtal är en av prästens själavårdande uppgifter. En präst har absolut tystnadsplikt.

Prästen undervisar också konfirmander, vuxna och andra grupper i församlingen om kristen tro, livstolkning och livsfrågor.

En präst verkar ofta som församlingspräst, komminister, men kan också arbeta utomlands, på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, skolor, universitet eller andra arbetsplatser.

Kyrkoherden är chef

I rollen som kyrkoherde är prästen högsta chef med en hel del administrativa uppgifter. Den präst som blir kyrkoherde är högsta chefen i ett s k pastorat. Flera församlingar kan ingå i ett pastorat. Kyrkoherden deltar i kyrkorådet som ansvarar för planering, ekonomi och med strategier för framtiden. Kyrkoherden leder ensam all verksamhet i församlingen och ansvarar för att verksamheten följer Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Jobba utomlands med en svensk prästutbildning

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Utbildning


För att bli präst krävs först magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap samt att vara antagen som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att den som vill studera till präst måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift. Detta måste ske innan ansökan görs till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Den studerande tar själv kontakt med det stift där denne önskar prästvigas.

Här kan du studera

Den första delen av utbildningen (den religionsvetenskapliga utbildningen) finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm går det att läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala.

Den andra delen, den praktiska – teologiska utbildningen, ges vid utbildningsinstituten i Uppsala och Lund.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs som för alla högskoleutbildningar samt Svenska B. Betyget ska vara lägst Godkänd.

 Se information om behörighet på Studera.nu. Kontrollera med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


Kyrkans Akademikerförbund är Sacos expert på yrken i Svenska kyrkan

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se