Präst

Flertalet präster arbetar i församlingar som komminister eller kyrkoherde. Prästens huvuduppgift är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

Var och hur kan man arbeta som präst

Utbildning för att bli präst

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en präst i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för präster

Sacoförbund och källa

Kyrkans Akademikerförbund är Sacos expert på yrken in Svenska Kyrkan

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se