Projektledare

Projekt är uppdrag som är avgränsade i tid och har en egen budget. Det är ett sätt att arbeta som passar för tidsbestämda uppdrag med specifika mål där man behöver kraftsamla resurser.

Kort om projektledare


Som projektledare har du ansvar för att ett projekt genomförs i tid och till den kostnad som är budgeterad. Du leder och motiverar arbetsgruppen som ofta består av personer med olika kompetenser, till exempel tekniker, dataexperter, analytiker och ekonomer. Projektledarens roll skiljer sig åt beroende på bransch och företag. På en kommunikationsbyrå har projektledaren helhetsansvar för reklamprojekten, vilket innebär att de samordnar arbetet i projektgruppen, håller kundkontakt och ser till att kommunikationsmålen blir uppfyllda.

Det finns många olika typer av projektledarutbildningar på såväl universitetsnivå som på yrkeshögskolor och fristående skolor. Utbildningarna kan vara hela program eller kortare kurser.

Jobbet


Projektledarens roll

Projektledare ansvarar för projektet och för det mesta jobbar man i en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på bransch och företag men man är alltid den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen. Det är också projektledarens uppgift att se till att kostnaderna ligger inom budgeten och att arbetet blir färdigt i tid. Projektledaren måste också kunna engagera och stödja medarbetarna.

Projektledare på kommunikationsbyrå

Projektledare på en kommunikationsbyrå jobbar för det mesta i en projektgrupp tillsammans med en planner, en art director, projektadministratörer och copywriters. Projektledaren har ett helhetsansvar för ett reklamprojekt, samordnar arbetet i projektgruppen och ser till att kommunikationen fungerar mellan de olika personerna i arbetsgruppen och med kunden.

Utbildning


För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsföring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning.

Det finns många olika typer av utbildningar, på universitetsnivå, yrkeshögskolor och fristående skolor. Utbildningarna kan vara hela program eller kortare kurser. I takt med den digitala utvecklingen, finns allt fler utbildningar med fokus på projektledning i digitala miljöer.

Projektledare på kommunikationsbyråer har ofta utbildning i exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, eller teknik, kombinerat med studier i marknadsföring eller reklam. I vissa utbildningar kombineras fackkunskap med projektledning, till exempel programmet IT, projektledning och affärssystem, som ges på distans av Karlstads universitet, där det också finns ett magisterprogram i projektledning. Uppsala universitet erbjuder ett kandidatprogram i Speldesign och projektledning.

Vissa högskolor och universitet har program som är speciellt inriktade på marknadsföring och projektledning, som Institutionen för reklam och PR som är en del av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. De erbjuder utbildningen Grafiska projektledarprogrammet.

Det finns också fristående skolor som ger utbildningar inom marknadsföring och projektledning, till exempel Berghs School of Communication.

Vanliga utbildningar är Civilekonom/ Ekonom, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Socionom, Samhällsvetare, Kommunikationsyrken samt Naturvetare. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkeshögskoleutbildningar på www.yrkeshogskolan.se


 

Sacos experter på projektledare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se