Psykolog

Psykologer är yrkesutbildade experter på psykologi. De arbetar med individer, grupper och organisationer, inom många olika områden och i alla skeden i människors liv.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om psykolog


Som psykolog arbetar du med människors psykologiska hälsa och ohälsa. I arbetsuppgifterna ingår att undersöka och diagnostisera psykiska problem och sjukdomar. Det finns flera olika psykologiska behandlingsmetoder (Kbt, Pdt)  psykologisk träning eller förebyggande arbete. Du kan arbeta inom den specialiserade psykiatrin, inom primärvård, i elevhälsan, inom idrottsvärlden, i kriminalvården eller i försvarsmakten m.m. Många psykologer är också egna företagare med privatmottagning. Studietiden för psykologprogrammet är fem år. För att söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen krävs efter fullgjord examen tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete under handledning av erfaren psykolog.

Jobbet


Vad har psykologer i lön?

Ingångslönen för nylegitimerade psykologer år 2021, samtliga arbetsmarknadssektorer, ligger på 39 700 kr. Medellönen för samtliga legitimerade är 43 100 kr oavsett sektor. Variationerna mellan och inom olika arbetsgivare är dock stora. Det är brist på psykologer och det driver på löneutvecklingen lokalt. Dessutom finns möjlighet till specialisering som psykolog, och då ligger lönerna ofta ännu högre.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för psykologer?

Det finns en stor efterfrågan på psykologer inom de flesta områden som psykologer är verksamma inom. De gäller både i storstadsregionerna och på de mindre orterna i landet. 

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar psykologer med?

Psykologi är vetenskapen om människors beteenden, tankar, känslor och relationer. Psykologer är tränade i att använda den vetenskapen till att förbättra människors livssituation och hälsa, deras utvecklingsmöjligheter och deras förmåga att både anpassa sig och att påverka sitt liv. Psykologer arbetar inom många fält i samhället och med olika metoder. De utreder och diagnostiserar, de behandlar och ger andra typer av psykologiska insatser. De ger handledning, utbildar och forskar. De kan ha psykologiskt ledningsansvar vilket innebär att ha övergripande ansvar för att utveckla psykologin i en viss verksamhet.

Psykologer är bland annat experter på psykologisk behandling, såsom exempelvis psykoterapi, internetterapi, förebyggande av ohälsa, psykologisk träning, med mera. Psykologer kan också ge stöd och vägledning, motivera och coacha. De arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin och på vårdcentraler, inom idrottsvärlden, kriminalvården, arbetsförmedlingen, försvarsmakten. De kan arbeta med att utveckla organisationer, till exempel med ledarskap och teamutveckling. De kan arbeta med personalgrupper, yrkesval, rekrytering och urval för företag. I Sverige finns det idag drygt 14 500 legitimerade psykologer. Många av dem är egna företagare.

Jobba i Sverige med en utländsk psykologexamen

Utbildning till psykolog i Sverige är en högskoleutbildning på fem år och en efterföljande praktisk tjänstgöring (PTP) på ett år under handledning av legitimerad psykolog. Därefter kan en ansökan om legitimation göras. I Sverige är yrkestiteln psykolog skyddad inom hälso- och sjukvården och får endast användas av den som har legitimation eller av den som gör sin PTP. För dig som studerat till psykolog i annat land, finns det också möjlighet att ansöka om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

För dig med utbildning inom EU/EES

Ansökan om legitimation som psykolog för dig som är utbildad inom EU/EES gör du hos Socialstyrelsen. Du som är utbildad i Danmark, Finland, Island och Norge ansöker på samma sätt som övriga inom EU/EES.

För dig med utbildning i annat land än länder inom EU/EES

För ansökan om legitimation som psykolog för dig som är utbildad i annat land än inom EU/EES, se Socialstyrelsen. Utöver denna möjlighet finns också kompletteringsutbildningar för utlandsutbildade psykologer på Lund, Uppsala och Umeå universitet.

Jobba utomlands med en svensk psykologexamen

För att arbeta som psykolog behöver man ansöka om behörighet hos det aktuella landets motsvarighet till Socialstyrelsen. Det finns störst möjlighet att arbeta som psykolog med svensk examen i Norden. Inom EU varierar det om det går att etablera sig som psykolog. Utanför EU, i USA exempelvis, är det mycket svårt.

Utbildning


Psykologprogrammet är en yrkesutbildning med bunden studiegång. Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologiska teorier, psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra arbetssätt inom psykologin. Vetenskapsteori och forskningsmetod är omfattande inslag i utbildningen. För att söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen krävs efter fullgjord examen tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog. För ytterligare information gå in på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Psykologprogrammet ger behörighet till forskarutbildning. Efter psykologlegitimation kan psykologen i dagsläget specialisera sig inom följande tio specialiteter: Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi, Psykoterapi, Neuropsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Hälsopsykologi, Beroendepsykologi, Funktionshindrens psykologi, Forensisk psykologi. För mer information om specialistpsykolog: http://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/

Utbildningens längd 

Psykologprogrammet är 5 år på heltid (300 högskolepoäng) och leder till psykologexamen. Examen är på avancerad nivå, på engelska "Master of Science in Psychology". Målen för psykologexamen styr utbildningen och de elva olika psykologutbildningarna kan ha något skiftande upplägg.

Här kan du studera

Psykologprogrammet finns på universiteten i Göteborg, Umeå, Örebro, Östersund, Linköping, Lund, Växjö, Karlstad, Uppsala, Stockholm samt på Karolinska Institutet. Mer information finns på www.studera.nu.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Se information om behörighet på Studera.nu.

Utlandsstudier

Det kan finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på psykologprogrammet men det är inte vanligt förekommande. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. 


 

Sveriges Psykologförbund är Sacos experter på psykologi

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Psykologförbund

www.psykologforbundet.se