Receptarie

En receptarie är läkemedelsexpert och som sådan arbetar man ofta med information och rådgivning kring receptfria och receptbelagda läkemedel. Det finns idag drygt 5000 receptarier.

Senast uppdaterad: Tisdag 27 sep 2022

Kort om receptarie


En receptarie är läkemedelsexpert och arbetar ofta med information och rådgivning kring receptfria och receptbelagda läkemedel För att bli receptarie krävs tre års heltidsstudier på universitet. Några av de vanligaste arbetsplatserna är apotek, sjukhus, läkemedelsföretag och myndigheter.

Jobbet


Vilken lön har receptarier?

På apotek, inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sektorn tillämpas individuell lönesättning. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete.

En nyutexaminerad receptarie anställd på apotek hade 2019 ca 31 000 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie på apotek cirka 34 000 kr per månad.

En receptarie med några års yrkeserfarenhet hade inom läkemedelsindustri ca 39 000 kr per månad år 2019. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie cirka 43 000 kr per månad.

En relativt nyexaminerad receptarie som arbetar på sjukhus hade ca cirka 32 000 kr per månad år 2019.  Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie cirka 36 000 kr per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika utbildningar.

Finns det jobb för receptarier?

  • För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.
  • För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. 

De flesta receptarier arbetar på apotek och apotek finns på väldigt många orter i Sverige.

Däremot kan det vara något svårare att hitta jobb på apotek som ligger på orter nära de lärosäten där receptarier utbildas.

Prognos om fem år

Läs om arbetsmarknaden om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter, www.saco.se/framtid

Vad jobbar receptarier med?

Receptarier arbetar inom hela läkemedelskedjan, från att ett läkemedel forskas fram till att det når sjukvård, apotek och patienter. Apotekarens breda arbetsmarknad inbegriper bland annat apotek, sjukhus, läkemedelsföretag och myndigheter.

För att arbeta som receptarie inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste du ha receptarielegitimation. Legitimation ansöker du om hos Socialstyrelsen efter godkänd apotekspraktik.

Receptarie på apotek

Receptarier arbetar med att expediera recept och ge information och rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel. Receptarier är också ofta apotekschef eller ha rollen som läkemedelsansvarig på apoteket. Som läkemedelsansvarig ansvarar man för att kvaliteten och patientsäkerhet upprätthålls på apoteket.

Receptarier på sjukhus

På sjukhusapotek eller kliniker arbetar receptarier med bland annat läkemedelshantering. Receptarier kan även efter vidareutbildning arbeta med att specialtillverkning (beredning) av läkemedel, exempelvis vissa cancerläkemedel eller läkemedel till små barn där det inte finns färdiga läkemedel på apoteket.

Receptarier på läkemedelsföretag

Receptarie arbetar inom läkemedelsföretag framför allt med registring av läkemedel och kvalitetsrelaterade uppgifter men även marknadsföring och försäljning.

Receptarie på myndighet

Receptarier kan även arbeta på myndigheter som arbetar med läkemedelsfrågor, exempelvis Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Jobba i Sverige med en utländsk receptarieexamen

Receptarie är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha en legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som receptarie på apotek eller inom annan hälso- och sjukvård. Om du väljer att jobba inom andra branscher, exempelvis myndighet eller på läkemedelsföretag finns inte ett absolut krav på legitimation. 

Receptarieutbildningen finns i Sverige, Norge och Finland men kan i vissa fall motsvaras av en så kallade bachelor-examen i andra länder. Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen

Såhär går bedömning/värdering av utländsk utbildning till

Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen. Det är olika regler för att ansöka om legitimation om du har en utbildning från ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller om du har en utbildning från något annat land.

Du som har en utbildning till receptarie från EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz behöver fylla i en ansökningsblankett. Blanketten finns på Socialstyrelsens hemsida. Ansökningsförfarandet och de dokument du behöver skicka in kan skilja sig åt beroende på var du är utbildad.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

För dig som har en utbildning till receptarie från ett land som inte är med i EU och inte är Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz finns sedan 1 januari 2017 en ny antagningsprocess:

  • Ansök hos Socialstyrelsen om att få din utbildning granskad.
  • När du har fått din utbildning godkänd är nästa steg att göra ett kunskapsprov. Det nya kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del och provet är på svenska.  
  • När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra en sex månaders praktik på apotek.  
  • Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ska skicka in din ansökan om legitimation.  
  • Skicka in din ansökan om legitimation

Det finns också en möjlighet att gå en ettårig kompletteringsutbildning på Uppsala universitet. Läs mer på Uppsala universitets hemsida.

Jobba utomlands med en svensk receptarieexamen

Receptarieutbildningen finns förutom i Sverige även i Norge och Finland och som receptarie har du därför möjlighet att arbeta i Sverige, Norge och Finland. Däremot kan du inte arbeta som receptarie på apotek i andra länder än Finland och Norge, eftersom yrket receptarie inte existerar i andra länder. Om du vill arbeta utomlands som receptarie kan du hänvisa till att du har motsvarande en examen på kandidatnivå (bachelor på engelska). Då kan du exempelvis arbeta på läkemedelsföretag.

Utbildning


Receptarieprogrammet ger kunskaper inom farmaci, kemi och biovetenskap. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska momenten. Du lär dig bl.a. vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Detta ger dig grundläggande kunskaper som behövs för att kunna ge information och rådgivning kring läkemedel och läkemedelsanvändning.

Hur lång är utbildningen?

Receptarieprogrammet, som ger en yrkesexamen på kandidatnivå, omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier inklusive ca 15 veckors praktik på apotek. 

Här kan du studera

Receptarieprogrammet ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar samt vid Umeå universitet. Flera av dessa erbjuder distansutbildning. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns möjligheter att läsa vidare efter receptarieexamen, till exempel mot magister- och masterexamen med olika inriktningar.
Umeå universitet har ett masterprogram där det finns möjlighet för receptarier med 180 poängs utbildning att läsa vidare till apotekare. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

Behörighet

Se Studera.nu . Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Det brukar finnas goda möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar. Kontakta det universitet du vill läsa vid för mer information.


Sveriges Farmaceuter är Sacos expert på receptarie

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se