Reservofficer

Som reservofficer får du det bästa av två världar då du har två yrken – ett civilt och ett militärt. Till vardags arbetar du kanske som polis, läkare, civilekonom eller jurist. Under perioder - som kan variera från några få dagar till flera månader - tjänstgör du i Försvarsmakten. Perfekt för dig som både vill tränas i ledarskap och göra en viktig insats för samhället.

Senast uppdaterad: Tisdag 28 nov 2023

Kort om reservofficer

Som reservofficer har du två yrken – ett civilt och ett militärt. Till vardags arbetar du kanske som polis, läkare, civilekonom eller något annat. Under perioder, som kan variera från några få dagar till flera månader, tjänstgör du inom Försvarsmakten. Som reservofficer kan du tjänstgöra i en mängd olika befattningar - allt från chef för en pluton eller kompani, till analytiker eller tolk.

Det finns en utbildning som är uppdelad på två sommarterminer, så att det går att plugga till reservofficer på sommarloven, och en som inte är uppdelad.

Jobbet


Vad tjänar en reservofficer?

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur samt grad och befattning.

Grundlönen för reservofficerare är 27 000 kronor per månad och det tillkommer ofta en mängd olika tillägg och förmåner. Medianlönen för en 35-årig reservofficerare inom Försvarsmakten är 34 900 kronor och för en 45-åring 43 300 kronor.

Finns det jobb för reservofficerare?

Behovet av unga nyutbildade reservofficerare oavsett kategori är mycket stort. Bristen kommer att kvarstå under många år.

Vad gör reservofficerare?

Som reservofficer får du det bästa av två världar då du har två yrken – ett civilt och ett militärt. Till vardags arbetar du kanske som polis, läkare, civilekonom eller jurist. Under perioder - som kan variera från några få dagar till flera månader - tjänstgör du i Försvarsmakten. Under dessa perioder har du lagstadgad rätt till ledighet från din civila arbetsgivare. Vid behov, exempelvis när regeringen beslutar om höjd beredskap, kommer du in och bemannar din krigsbefattning över tiden. Som reservofficer kan du tjänstgöra i en mängd olika befattningar, allt från chef för en pluton eller kompani, till analytiker eller tolk. Det är mångfalden, den civila kompetensen och den militära professionen som gör reservofficeren unik och eftertraktad - både i Försvarsmakten och på den civila arbetsmarknaden.

Som reservofficer kan du antingen tillhöra personalkategorin officerare (tjänstegrader från och med fänrik) eller personalkategorin specialistofficerare (tjänstegrader från och med första sergeant till och med regements- eller flottiljförvaltare). I båda fallen är du anställd som reservofficer och tjänstgör tidvis i Försvarsmakten

Efter avslutad reservofficersutbildning tjänstgör du vanligen som truppbefäl eller i lägre taktiska funktioner på Försvarsmaktens olika förband. Efter vidareutbildning och befordran placeras du i olika stabsbefattningar. Yrket ger möjlighet till varierande och intressanta arbetsuppgifter och befattningar. Tjänstgöringen kan ske både nationellt och internationellt.

Utbildning


Det finns tre  olika reservofficersutbildingar. Vilken du går beror på din bakgrund och erfarenhet.

Reservofficersutbildningen (ROU) 12 månader

Denna utbildning riktar sig till dig som är under militär grundutbildning eller planerar att genomföra militär grundutbilding. Reservoffciersutbildningen genomförs vid Militärhögskolan i Halmstad under ett år med utbildningsstart i juni varje år. Målgruppen är nyutbildade soldater som direkt efter genomförd grundutbildning påbörjar reservofficersutbildningen. Som kadett väljar du inriktning, exemplevis markstrid, und, logistik eller artilleri, och delar av utbildningen genomförs vid respektive funktionsskola. Även tjänstgöring/praktik vid förband ingår i utbildningen. Kadetterna examineras som fänrikar.

Anpassad Reservofficersutbildning (AROU) 2 x 10 veckor

Denna utbildning riktar sig till tidvis tjänstgörande soldater och kontinuerligt tjänstgörande soldater med några års erfarenhet. Under två sommrar á 10 veckor genomförs utbildningen vid Militärhögskolan i Halmstad. Kadetterna examineras som sergeant. 

Anpassad Reservofficersutbildning (AROU) 20 veckor

Denna utbildning riktar sig till kontinuerligt tjänstgörande soldater med några års erfarenhet. Utbildningen riktar sig till erfarna soldater som funderar på att växla till en tidvis karriär i Försvarsmakten. Det sista du genomför som kontinuerligt tjänstgörande är en anpassad reservofficersutbildning vid Militärhögskolan i Halmstad. Utbildningen pågår från januari till juni med början i januari. Kadetterna examineras som sergeant. 

Villkor under utbildningen

Som kadett på reservofficersutbildningen erhåller du kadettförmåner vilket innebär att du får drygt 4000 kronor skattefritt i månaden, gratis mat, fria hemresor samt fritt boende. På de anpassade utbildningarna har du som varit anställd i 48 månader möjlighet att gå med lön under utbildningen. 

När du efter examen sammanlagt har tjänstgjort i ett år erhåller du en premie om två prisbasbelopp. Din fortsatta utveckling i Försvarsmakten beror på vilka befattningar i ditt krigsförband som du efterhand tjänstgör i.

Behörighet

För att påbörja utbildning till reservofficer krävs genomförd militär grundutbildning. 

Utlandsstudier

Officersutbildningen är nationell. Det ökande internationella samarbetet ger möjligheter att delta i vidareutbildningar i regi av NATO:s reservofficersorganisation CIOR.


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Reservofficerarna

www.reservofficerarna.se