Reservofficer

Som reservofficer får du det bästa av två världar då du har två yrken – ett civilt och ett militärt. Till vardags arbetar du kanske som polis, läkare, civilekonom eller jurist. Under perioder - som kan variera från några få dagar till flera månader - tjänstgör du i Försvarsmakten. Under dessa perioder har du lagstadgad rätt till ledighet från din civila arbetsgivare. Vid behov, exempelvis när regeringen beslutar om höjd beredskap, kommer du in och bemannar din krigsbefattning över tiden. Som reservofficer kan du tjänstgöra i en mängd olika befattningar, allt från chef för en pluton eller kompani, till analytiker eller tolk. Det är mångfalden, den civila kompetensen och den militära professionen som gör reservofficeren unik och eftertraktad - både i Försvarsmakten och på den civila arbetsmarknaden.

Model.CurrentPage.FAQHeadline

Var och hur arbetar man som reservofficer

Utbildning för att bli reservofficer

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en reservofficer i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för en reservofficer

Sacoförbund och källa

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Reservofficerarna

www.reservofficerarna.se