Sjöbefäl

Nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl har sin huvudsakliga arbetsplats ombord på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget. Styrmännen svarar för fartygets navigering, allmänt fartygsunderhåll samt lasten. Tekniske Chefen ansvarar för drift och underhåll av maskinanläggning och all övrig teknisk utrustning ombord. Intendenturbefälen svarar för hotell och restaurang ombord.

Kort om sjöbefäl/sjökaptén


Sjökapten eller Sjöbefäl är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget medan styrman svarar för fartygets navigering, allmänt fartygsunderhåll samt lasten. En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Vanliga arbetsplatser är sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin.

De som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet) kan gå sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet som är tre år långt. Sökande som saknar sjötid kan studera fyra år på sjökaptensprogrammet eller 4,5 år på sjöingenjörsprogrammet.

Jobbet


Vilken lön har sjöbefäl?

Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Nettoutfallet blir dock högre än för motsvarande löner i land, genom det särskilda sjöinkomstavdraget och en skattereduktion för sjöinkomst. Dessutom tillkommer diverse tillägg, bland annat beroende på förlängda arbetstider. Utöver lönen har de anställda fri kost och logi. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras med lika lång ledighet i land enligt ett särskilt avlösningssystem.

Finns det jobb för sjöbefäl?

  • För nyexaminerade: Visst överskott på fartygsbefäl, balans på maskinbefäl.
  • För erfarna: Brist internationellt.

Prognoser om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter 

Vad jobbar sjöbefäl med?

En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Psykologiska insikter och förmåga till självständiga ställningstaganden är viktiga egenskaper hos sjöbefäl.

Sjöbefälsutbildning är också inkörsport till en rad andra verksamhetsområden. Förutom tjänst ombord på handelsfartyg ger sjöbefälsutbildning, med eller utan kompletteringar, möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområden.

Sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin är exempel på arbetsplatser där yrkesutbildningen och erfarenhet från yrket är meriterande.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Sjöbefälsyrket är ett internationellt yrke och utbildningarna godkänns internationellt, men din svenska utbildning måste godkännas av varje lands sjöfartsmyndighet.

Utbildning


På sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet är utbildningen på 180 poäng (3 år) för dem som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet).

Sökande som saknar sjötid kan studera 180 + 60 poäng (4 år) på sjökaptensprogrammet och 180+90 poäng (4,5 år) på sjöingenjörsprogrammet.

Inriktningar & vidareutbildning

Magisterutbildning sjöfart & logistik 40 p.

Här kan du studera

Sjöfartshögskolan, Chalmers, www.chalmers.se
Sjöfartshögskolan i Kalmar, www.lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan

Behörighet

Områdesbehörighet 7/A7.  Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive utbildningsanordnare eftersom variationer kan förekomma. Observera att också särskilda behörighetsvillkor gäller avseende hälsa. Läs mer på utbildningarnas hemsidor.

Utlandsstudier

Möjlighet finns att studera utomlands.


 

Sjöbefälsföreningen är Sacos expert på sjöbefäl

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sjöbefälsföreningen

www.sjobefalsforeningen.se