Sjöbefäl

Nautiskt, tekniskt och intendenturbefäl har sin huvudsakliga arbetsplats ombord på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget. Styrmännen svarar för fartygets navigering, allmänt fartygsunderhåll samt lasten. Tekniske Chefen ansvarar för drift och underhåll av maskinanläggning och all övrig teknisk utrustning ombord. Till sin hjälp har Tekniske Chefen bland annat fartygsingenjörer och elektroingenjörer. Intendenturbefälen svarar för hotell och restaurang ombord.

Var och hur arbetar sjöbefäl

Utbildning för att bli sjöbefäl

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket tjänar sjöbefäl

Arbetsmarknaden idag för sjöbefäl

Sjöbefälsföreningen är Sacos expert på sjöbefäl

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sjöbefälsföreningen

www.sjobefalsforeningen.se