Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården med strålbehandling av cancer, bilddiagnostik och strålskydd. De utvecklar också ny medicinsk teknik.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om sjukhusfysiker


Som sjukhusfysiker arbetar du inom sjukvården med strålbehandling av cancer, bilddiagnostik och strålskydd. Du arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal. Sjukhusfysiker deltar även i forskning och utveckling av nya metoder för bildgivande diagnostik och behandling. En del arbetar utanför hälso- och sjukvården med exempelvis strålskydd, verksamhetsledning och utredning.

Efter fem års heltidsstudier kan du få en sjukhusfysikerexamen på masternivå. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav för att få arbeta som sjukhusfysiker inom vården.

Jobbet


Vilken lön har sjukhusfysiker?

Sjukhusfysiker tjänade enligt Naturvetarnas lönestatistik från år 2021 mellan 36 000 och 67 000 kr per månad (medianlön var 48 000 kr per månad). 

Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för sjukhusfysiker?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos  Framtidsutsikter. 

Vad jobbar sjukhusfysiker med?

Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal i det dagliga kliniska arbetet. De deltar även i forskning och utveckling av nya metoder för bildgivande diagnostik och behandling och ger råd i fysik- och teknikrelaterade frågor. Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas även av medicintekniska företag, myndigheter och kärnkraftsindustrin.

Sjukhusfysiker arbetar ofta på sjukhus, men de kan också arbeta utanför hälso- och sjukvården som strålskyddsansvarig, verksamhetschef, utredare mm. Det finns ca 600 legitimerade sjukhusfysiker i Sverige.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

Yrket finns i de flesta länder och den svenska examen gäller inom EU. Den svenska utbildningen håller hög internationell standard och svenska sjukhusfysiker är attraktiva utomlands. Danmark, Norge och även Tyskland och Storbritannien är några exempel på länder som sjukhusfysiker har sökt sig till de senaste åren.

Utbildning


Utbildningen till sjukhusfysiker ger dig en gedigen kunskap om strålning, strålningstillämpningar och strålskydd. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav för att arbeta som sjukhusfysiker i vården.

Utbildningens längd

Efter fem år (300 hp) får du en sjukhusfysikerexamen på masternivå. I Umeå kan du även kombinera din sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Som sjukhusfysiker kan du specialisera dig inom ett flertal områden. Strålbehandling, medicinsk bilddiagnostik såsom röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi samt strålskydd är de vanligaste. En stor andel av Sveriges sjukhusfysiker har genomgått forskarutbildning och det finns ett väl utvecklat system för kompetensutveckling.

Här kan du studera

Du kan läsa sjukhusfysik på universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå. Se mer på www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu.

Utlandsstudier

Kontakta utbildningen vid respektive lärosäte för mer information.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se