Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården med strålbehandling av cancer, bilddiagnostik och strålskydd. De utvecklar också ny medicinsk teknik.

Var och hur sjukhusfysiker arbetar

Utbildning för att bli sjukhusfysiker

Utlandsstudier

Jobba utomlands med din svenska examen

Så mycket har en sjukhusfysiker i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för sjukhusfysiker

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se