Sjuksköterska

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Hen ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver.

Kort om sjuksköterska


Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienten får rätt omvårdnad. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter. Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar.

Utbildningen till sjuksköterska är tre år lång på grundläggande nivå vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktik. Efter godkänd examen kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Jobbet


Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. De flesta arbetsgivarna finns inom kommun och landsting, men antalet privata arbetsgivare ökar.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på och om man är specialistsjuksköterska eller inte. Men överlag har man liknande arbetsuppgifter. Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På exempelvis en vårdcentral ingår även ofta arbete med telefonrådgivning och bedömning om patienten ska vänta, boka ett läkarbesök eller söka vård akut.

Det finns också arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Man kan till exempel arbeta med utredningsarbete och annan hälso- och sjukvårdsadministration inom landstingen eller inom läkemedelsindustrin. En annan arbetsuppgift som sjuksköterskor kan ha är att undervisa i bland annat omvårdad på gymnasieskolor och högskolor.

Man kan även specialisera sig inom exempelvis ögonsjukvård, astma och allergi samt neurologisk omvårdnad utan att gå en specialistsjuksköterskeutbildning.

Utbildning


Utbildning till sjuksköterska ges genom ett tre år långt program på grundläggande nivå vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktik. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Sjuksköterskeprogrammet ger behörighet för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. För att bli röntgensjuksköterska behöver man gå det treåriga Röntgensjuksköterskeprogrammet, som är en specifik inriktning. För att kunna arbeta som specialistsjuksköterska krävs oftast en specialistutbildning. För ytterligare information, se respektive yrkesbeskrivning i Yrken A-Ö som länkas till ovan.

För mer information, besök Studera.nu.


Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsformedlingen.se - Du kan också söka mer information hos www.vardforbundet.se
ANNONSER