Skolledare

Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer, förskolechefer, biträdande förskolechefer, biträdande rektorer och andra med ledande befattningar inom skola och annan utbildning. Som chef för lärarna och övrig personal har skolledaren det övergripande ansvaret för verksamheten.

Senast uppdaterad: Måndag 21 maj 2018

Var och hur arbetar en skolledare

Utbildning för att bli skolledare

Behörighet

Så mycket har en skolledare i lön före skatt

Arbetsmarknaden för skolledare idag

Sacoförbund och källa

Har du en utländsk skolledarexamen?

Sveriges Skolledarförbund är Sacos experter på skolledare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Skolledarförbund

www.skolledarna.se