Socionom

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar.

Var och hur arbetar socionomer?

Hur utbildar man sig till socionom?

Behörighet till socionomprogrammet

Utlandsstudier

Arbetsmarknaden idag för socionomer

Har du en utländsk socionomexamen?

Jobba i Sverige med utländsk examen

Socionomers lön före skatt

Sacoförbund för socionomer

Filmat seminarium om socionomyrken

Akademikerförbundet SSR berättar om utbildningen och olika jobb du kan ha som socionom. Fler filmade seminarier finns på Sacomässans Youtubekanal. 

Akademikerförbundet SSR är Sacos expert på sociala yrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se