Socionom

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar.

Var och hur arbetar socionomer?

Hur utbildar man sig till socionom?

Jämför socionomutbildningar

Behörighet till socionomprogrammet

Utlandsstudier

Har du en utländsk socionomexamen?

Jobba i Sverige med utländsk examen

Socionomers lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för socionomer

Sacoförbund för socionomer

Filmat seminarium om socionomyrken

Akademikerförbundet SSR berättar om utbildningen och olika jobb du kan ha som socionom. Fler filmade seminarier finns på Sacomässans Youtubekanal. 

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se