Socionom

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om socionom


Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Din uppgift är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen ska ta hänsyn till en människas hela livssituation när de bedömer vilket stöd eller vilken åtgärd som behövs. Många arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chefs- eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården.

Socionomutbildningen är en 3,5-årig yrkesförberedande utbildning på högskolenivå. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år.

Jobbet


Vad tjänar socionomer?

  • Ingångslön efter examen: 31 500
  • Ca 10-14 år efter examen: 39 100
  • Ca 20-30 år efter examen: 42 000

Uppgifterna är från Akademikerförbundet SSR:s lönestatistik 2021. Lönerna varierar beroende på vilken sorts tjänst man har och var någonstans i landet man arbetar. Ring alltid SSR-direkt 08-617 44 00 och rådgör innan löneförhandling.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för socionomer?

För nyexaminerade: Det är stor efterfrågan på socionomer vilket innebär att det är mycket lätt att få jobb.

För erfarna: Det är stor efterfrågan på erfarna socionomer, vilket innebär att det är mycket lätt att få jobb.

Prognoser om fem år

Läs om Sacos prognos för arbetsmarknaden om fem år

Vad jobbar socionomer med?

Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få det bättre kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv.

För att hjälpa personer att förändra sina liv behövs kunskap om både människan och våra olika sätt att leva. Du behöver också en empatisk förmåga och förståelse för den enskilde individen. Socionomen tar hänsyn till personers hela livssituation när de bedömer vilket stöd eller vilken åtgärd som behövs.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården.

Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika. Då samarbetar de med polis, myndigheter eller organisationer. De kan också hjälpa till exempel unga nyblivna föräldrar att lösa eller förebygga problem.

Läs om några olika yrkesroller för socionomer 

Vad gör socionomer inom omsorgen?

Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar socionomerna som biståndshandläggare, chefer och LSS-handläggare. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård.

Biståndshandläggare och LSS-handläggare gör framför allt utredningar och bedömningar om behov av vård för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Socionomer kan också arbeta inom företagshälsovård eller som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering. De är även verksamma som frivårdsinspektörer inom kriminalvården eller som behandlingsassistenter.

Som familjerådgivare arbetar ofta erfarna och vidareutbildade socionomer. Det har också blivit allt vanligare att forska eller starta eget företag samt arbeta inom ideell sektor, exempelvis Rädda Barnen. Många socionomer vidareutbildar sig även till psykoterapeuter.

I dag finns ca 40 000 yrkesverksamma socionomer.

Jobba i Sverige med en utländsk utbildning

Du kan studera till socialarbetare i de flesta länder i Europa. Hos Universitets- och högskolerådet (UHR) kan du få examensbeviset ekvivalerat till svenska förhållanden.

Utbildning


Socionomutbildningen innehåller bland annat socialt arbete, samhällsvetenskap, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika profiler, till exempel mot äldre och funktionshindrade, personal och ledarskap, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även skolor som riktar in sig på etik och diakoni eller interkulturellt och internationellt arbete.

Utbildningens längd

Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska.

Se mer på www.studera.nu

Här kan du studera

Institutioner för socialt arbete finns vid universiteten i Göteborgs universitet, Linnéuniversitet (Kalmar och Växjö), Karlstad universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet (även Campus Helsingborg), Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet Uppsala universitet och Örebro universitet. Utbildningen ges också vid följande högskolor: Ersta Sköndal högskola i Stockholm, Högskolan i Gävle, Dalarnas högskola, Hälsohögskolan i Jönköping, Malmö högskola och Mälardalens högskola.

Socionomutbildningen innehåller en samhällsvetenskaplig grundkurs i det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete, inklusive studiepraktik och fördjupande studier med valfria inriktningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För socionomprogrammet krävs också Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b /1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Se också information om behörighet på Studera.nu.

Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill
läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


 

Filmat seminarium om socionomyrken

Akademikerförbundet SSR berättar om utbildningen och olika jobb du kan ha som socionom. Fler filmade seminarier finns på Sacomässans Youtubekanal.  

Akademikerförbundet SSR är Sacos expert på sociala yrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se