Språkyrken

Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även en del språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Var och hur kan man arbeta med språk

Utbildning för att arbeta med språk

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket tjänar man inom språkyrken före skatt

Arbetsmarknaden idag för språkyrken

Sacoförbund och källa

Har du en utländsk språkexamen?

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..