Statistiker

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Många arbetar också med att analysera information hämtad ur stora databaser.

Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. Deras uppgift är då att föreslå lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställa, bearbeta och analysera resultaten av experimentet.

En del statistiker är demografer och arbetar med befolkningsprognoser, andra aktuarier som i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar på till exempel hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Nationalekonomer kan arbeta med statistik och analys exempelvis inom bank- och finansvärlden. Ytterligare ett arbetsområde är inom hälsoekonomi, där man jämför, analyserar och utvärderar kostnader och effekter som rör hälsa, både ur individ- och samhällsperspektivet.

Som statistiker kan man även arbeta med biostatistik som är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Ett växande och framtida arbetsområde för statistiker är inom Big Data eller superdata, där man hanterar gigantiska databaser för att ta fram information och gör dataanalyser till företag, institutioner eller myndigheter.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behövs ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi. För mer detaljerad information se under matematiker.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Utbildning

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se