Studie- och yrkesvägledare

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger professionell kunskap för arbete med studie- och yrkesvägledning.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om studie- och yrkesvägledare


Arbetet som studie- och yrkesvägledare innebär att du har kontakt med elever, studenter, föräldrar, lärare och annan personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Din uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad. Den största arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare finns inom utbildningsväsendet, till exempel grundskola, gymnasieskola, komvux, folkhögskola och högskola/universitet.

Den treåriga utbildningen till studie- och yrkesvägledare innehåller samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesstudier varvat med praktik. Efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen.

Jobbet


Vilken lön har studie- och yrkesvägledare?

Lönen för studie- och yrkesvägledare är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer. Medianlönen för nyutexaminerade är 33 000kr per månad. 10 år efter examen är medianlönen drygt 35 000 per månad, och 20 år efter examen 36 000 kr per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för studie- och yrkesvägledare?

För nyexaminerade: Liten konkurrens.

För erfarna: Liten konkurrens.

Eftersom studie- och yrkesvägledaryrket är ett relativt litet yrke är det svårt att säga något exakt om arbetsmarknadsläget om 5 år. Men det saknas i dag utbildade studie- och yrkesvägledare på många håll i landet, inte minst i grundskolan där nästan 30 procent av de som arbetar som studie- och yrkesvägledare saknar utbildning. Inte minst ökande elevkullar i grundskolan och den stora ökningen av nyanlända under 2015 bidrar till en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar studie- och yrkesvägledare med?

Arbetet innebär många personkontakter med elever, föräldrar, lärare, skolledning och företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. En viktig uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp. I studie- och yrkesvägledares arbete ingår även information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad. Andra uppgifter är att stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Studie- och yrkesvägledare deltar även i det skolutvecklings- och utvärderingsarbete som blir konsekvensen av en målstyrd skola. En viktig uppgift för studie- och yrkesvägledaren, framför allt på komvux, kan vara att tillsammans med eleverna göra och följa upp individuella studieplaner.

Studie- och yrkesvägledaren kan också arbeta som skolledare, som studievägledare inom högskolan, i projektform inom vuxenutbildningen eller inom arbetsmarknadsområdet med till exempel arbetsförmedling. De kan även arbeta med utbildnings-, personal- och rekryteringsfrågor inom offentlig och privat verksamhet. En möjlighet kan vara arbete inom konsultfirmor eller privata väglednings- och informationsföretag.

Utbildning


Utbildning till studie- och yrkesvägledare anordnas vid universitetet i Umeå, Malmö högskola och Stockholms universitet. Utbildningen omfattar 180 hp och innehåller samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesstudier varvade med praktik. Efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen i studie- och yrkesvägledning. Beroende på studier kan man även erhålla fil kand-examen eller forskarbehörighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B/Engelska 6. Se också information om behörighet på Studera.nu. Vänd dig till respektive högskola eller universitet för mer information då variationer kan förekomma.

2022 träder ett antal förändringar i tillträdesreglerna i kraft, bland annat vad gäller särskild behörighet. Områdesbehörigheterna kommer tas bort från 1 juli 2022 men det blir i praktiken ingen skillnad vad gäller kraven för särskild behörighet till studie- och yrkesvägledarutbildningen. 

https://www.uhr.se/syv/hogskola-med-utlandska-meriter/nya-tilltradesregler2/

Utlandsstudier

I många länder finns motsvarande utbildningar, men det varierar mellan länder och universitet.

Många universitet och högskolor i Sverige har också utbyte med utländska universitet, vilket innebär att man kan läsa en eller flera terminer utomlands. Genomför du hela din utbildning utomlands kan Universitets- och högskolerådet göra en bedömning av utbildningen och göra ett utlåtande om vilken examen den motsvarar i Sverige.
Sacos experter på studievägledare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se