Systemvetare

Systemvetaren är en samhällsvetare som specialiserat sig på att lösa administrativa problem med IT och datasystem som hjälpmedel. Drygt tre av fyra systemvetare arbetar som systemerare, programmerare eller dataspecialist.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om systemvetare


Systemvetaren är specialist på att lösa administrativa problem med hjälp av IT och datasystem. Typiska jobb inom yrkesgenren är systemerare, programmerare eller dataspecialister. En del systemvetare har övergripande ansvar för IT-frågor i en organisation och arbetar med allt från systemutveckling till säkerhetsfrågor och strategisk utveckling. Andra är specialiserade inom ett visst område. Många systemvetare arbetar som konsulter, vilket innebär att de utför uppdrag åt flera olika kunder. Andra arbetsgivare är universitet och högskolor, privata företag och inom den offentliga sektorn.

En IT-utbildning på grundnivå omfattar 3 år för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen.

Jobbet


Vilken lön har systemvetare?

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

  • Medianlönen för nyexaminerade systemvetare: 32 000 kronor/månad
  • Medianlön 6-10 år efter examen: 44 550 kronor/månad
  • Medianlön 16-20 år efter examen: 51 000 kronor/månad

(Uppgifterna om medianlön är från Akavias lönestatistik 2020.)

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för systemvetare?

Dagens arbetsmarknad för systemvetare ser bra ut. Det gäller både systemvetare som nyss tagit examen och de som har längre erfarenhet av arbetslivet. Enligt arbetsgivarnas bedömning i SCBs Arbetskraftbarometer(dec 2019) är det påtaglig brist på såväl nyexaminerade och yrkeserfarna med programmerar- och systemvetarutbildning. 80% av arbetsgivarna uppger ökade anställningsbehov på tre års sikt.

Arbetslösheten bland systemvetare är relativt låg och nyexaminerade får ganska snabbt kvalificerat fast arbete.

Prognos om fem år
Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för nyexaminerade systemvetare

Drygt tre fjärdedelar av systemvetarna arbetar som anställda eller i eget företag strax efter examen, enligt Akavias arbetsmarknadsundersökning 2021. Nio procent är arbetssökande och 14 procent studerar vidare, de flesta för att komplettera sin examen. 

Sju av tio systemvetare hade ett kvalificerat jobb inom tre månader efter examen och fyra av tio systemvetare fick jobbet redan under studietiden. Tio procent fick jobbet inom sju till tolv månader efter att de avslutat studierna. Sex procent har ännu inte fått något kvalificerat arbete. Systemvetarna är den utbildningsgrupp bland de nyexaminerade i Akavias arbetsmarknadsundersökning som har störst andel tillsvidareanställda, hela tre fjärdedelar uppger att de har en fast anställning. Fjorton procent är provanställda och ytterligare tio procent har en tidsbegränsad anställning.

Vad jobbar systemvetare med?


Systemvetaren är en samhällsvetare som specialiserat sig på att lösa administrativa problem med IT och datasystem som hjälpmedel. Systemvetenskap är ett område där samhällsvetenskapliga, tekniska och naturvetenskapliga kunskaper kommer till användning. Drygt tre av fyra systemvetare arbetar som systemerare, programmerare eller dataspecialist. Av de systemvetare som inte har typiska yrken finns majoriteten i andra kvalificerade yrken som universitets- och högskolelärare, företagssäljare eller organisationsutvecklare.

Vissa systemvetare har övergripande ansvar för IT-frågor i en organisation och arbetar med allt från systemutveckling till säkerhetsfrågor och strategisk utveckling. Andra är specialiserade inom ett visst område. Många systemvetare arbetar som konsulter, vilket innebär att de utför uppdrag åt flera olika kunder, ofta i projektform. Projekten kan sträcka sig från några dagar till flera år.

Jobba utomlands med en svensk examen

En IT-utbildning är internationellt gångbar och därmed finns en stor internationell arbetsmarknad, såväl i svenska företag och organisationer utomlands som i multinationella företag och andra internationella organisationer. 

Utbildning


En systemvetenskaplig utbildning blandar teknik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Du kan också läsa fristående kurser och själv sätta samman en examen.

Utbildningens längd

En IT-utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 hp) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen (240 hp) eller två år för en masterexamen (300 hp).

Inriktningar & vidareutbildning

Vanliga inriktningar är informationssystem, systemvetenskap, IT-management, säkerhetsinformatik, programvaruteknik och -konstruktion, interaktivitet och design, kravhantering och verksamhetsutveckling. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

De flesta högskolor och universitet erbjuder IT-utbildningar. Du hittar alla utbildningar på www.antagning.se

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar och för många IT-utbildningar finns krav utöver det. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Läs även om jobb som systemvetare under IT-yrken


Sacos experter på systemvetare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se