Tandhygienist

Tandhygienister arbetar både förebyggande och med sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan på barn och vuxna patienter. Tandhygienistyrket är ett självständigt arbete med patientbehandling.

Kort om tandhygienist


Tandhygienisten undersöker, diagnostiserar och ger behandlingar för att förebygga karies och tandlossning. Tandhygienist kan även arbeta med uppsökande verksamhet som omfattar äldre och funktionsnedsatta. Arbetsgivarna är ofta folktandvårdskliniker eller specialistkliniker inom oralkirurgi, tandlossning och barntandvård men även privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar. Tandhygienister kan även arbeta som egenföretagare med privat mottagning/klinik.

Jobbet


Vilken lön har tandhygienister?

  • Ingångslön (median) för nyexaminerade: 27 900 kr per månad.
  • Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 33 700 kr per månad.
  • Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 37 200 kr per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för tandhygienister?

  • För nyexaminerade: Idag regionala skillnader mellan balans och brist på arbetsmarknaden – efterfrågan på tandhygienister väntas öka.
  • För yrkeserfarna: Förväntad brist på yrkeserfarna tandhygienister på arbetsmarknaden.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter 

Vad jobbar tandhygienister med?

Tandhygienisten har en hälsoinriktad yrkesprofil med legitimation och arbetar för att främja munhälsa i alla åldersgrupper i samhället. Förutom hälsofrämjande insatser arbetar tandhygienisten med undersökningar, diagnostik, tobaksavvänjning och behandlande åtgärder av sjukdomar karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossningssjukdom).

Tandhygienist kan även arbeta med uppsökande verksamhet som omfattar äldre och funktionsnedsatta. Tandhygienister har receptförskrivningsrätt inom sitt verksamhetsområde. Tandhygienister kan vara anställda på folktandvårdsklinik eller specialistklinik – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar. Tandhygienister kan även arbeta som egna företagare med egen mottagning/klinik.

Tandhygienister kan även arbeta som produktspecialist/säljare för dentalbolag, som chef/arbetsledare på tandvårdskliniker, dentalbolag och läkemedelsföretag.

Jobba i Sverige med en utländsk tandhygienistexamen

I Sverige är yrkestiteln tandhygienist skyddad och får endast användas av den som har en legitimation. Läs om hur du kan ansöka om svensk legitmation på Socialstyrelsens webbplats, här https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/legitimation-och-specialistkompetens/

Jobba utomlands med en svensk tandhygienistexamen

Arbetsmarknaden för tandhygienister är inte begränsad endast till Sverige. Den svenska tandhygienistutbildningen är godkänd inom EU/EES-området och omfattas av de generella kraven för vårdyrken där.

Utbildning


Tandhygienistutbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till kandidatexamen i oral hälsa - Degree of Bachelor of Science in Oral Health. En möjlighet finns att förlägga en del av studietiden utomlands. Huvudämnet är oral hälsa och utbildningen har en nära koppling mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier det vill säga kliniska studier. För att studera vidare på avancerad nivå- kontakta ett lärosäte för vidare information och hjälp i planering av studierna.

I prekliniska studier förbereds studenten för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där patientbehandling ingår. Detta är en arbetsplatsknuten lärandeprocess som i huvudsak sker på utbildningskliniken, men också på tandvårdskliniker i närområdet. Undervisningsmodellen integrerar utbildningen och arbetslivet där studenten utvecklar professionsrelaterade kunskaper och färdigheter med stöd av ett vetenskapligt förhållningssätt. Efter avslutad utbildning har man möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt.

Här kan du studera

Tandhygienistutbildning finns i Göteborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Stockholm (Karolinska Institutet) och Umeå.

Mer information på www.studera.nu

Behörighet

Se Studera.nu eller Antagning.se. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. 


SRAT/Sveriges Tandhygienister är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.