Tandläkare

En tandläkare kombinerar teoretiska kunskaper med praktiskt handlag i ett vårdyrke med inbyggd roll som teamledare.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om tandläkare


Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som ska genomföras. Det kan vara allt från förebyggande åtgärder till omfattande operativa ingrepp: Laga hål i tänderna, göra rotfyllningar och behandla tandköttsinflammationer är vanliga arbetsuppgifter och det är du som leder arbetet i teamet. Den vanligaste anställningen är inom folktandvården men du kan också vara anställd av större privata bolag eller på mindre kliniker drivna av enskilda tandläkare. Som egen företagare kan du driva din egen praktik.

Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som tandläkare. Efter legitimation och två års kliniskt arbete har du möjlighet att utbilda dig till specialist.

Jobbet


Bra att veta

Den vård som tandläkaren utför är avancerad ur både teknisk och allmänmedicinsk synvinkel. Tandläkaryrket ställer stora krav på personligt engagemang, intresse för människor och det krävs att man har en utpräglad känsla för service och kvalitet. Som tandläkare leder och samarbetar man med hela tandvårdsteamet.

Vilken lön har tandläkare?

För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 33 000 och 38 200 kr per månad (år 2023). Medianlönen för en allmäntandläkare 10 år efter examen ligger på ca 45 800 kr per månad. (år 2023) Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. De flesta allmäntandläkare har vid pension 52 000-74 000 kr i månaden (år 2021).

För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 55 000 och 100 000 kr per månad (år 2021).

Arbetet som privattandläkare innebär att tandläkaren är egen företagare med de särskilda krav och förutsättningar som detta medför. Inkomsterna för privattandläkarna är därför mycket varierande.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för tandläkare?

 • För nyexaminerade: Idag råder det liten konkurrens om jobben och möjligheten att få jobb är mycket god. Arbetsmarknaden präglas dock av stora regionala variationer, vilket innebär att det på en del platser – vanligtvis i de större städerna – är konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera tandläkare.

  För erfarna: Idag råder liten konkurrens om jobben, än mindre konkurrens än för de nyexaminerade. Det finns fler jobb än utbildade tandläkare. Även för erfarna tandläkare präglas arbetsmarknaden av regionala skillnader.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar tandläkare med?

Tandläkaren utreder, förebygger och behandlar sjukdomar och skador i munhålan och det övriga käksystemet. Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos, bestämmer vilken behandling som måste utföras och ansvarar för att behandlingen blir genomförd. Det kan vara allt från förebyggande åtgärder till omfattande operativa ingrepp.

Som tandläkare leder du arbetet i tandvårdsteamet och har ett nära samarbete med den övriga tandvårdspersonalen. Det är viktigt att du har en känsla för teamet och är bra på att samarbeta. Som tandläkare kan du välja att arbeta som anställd eller som egen företagare. Den vanligaste anställningen är inom folktandvården men du kan också anställas inom större privata bolag eller på mindre kliniker drivna av enskilda tandläkare. Som egen företagare driver du din egen praktik. Du kan också arbeta som lärare, forskare eller vidareutbilda dig till specialist.

I dag finns drygt 8 000 tandläkare sysselsatta i den svenska tandvården, ungefär 1 000 av dessa arbetar som specialisttandläkare.

Jobba i Sverige med en utländsk tandläkarexamen

För dig med tandläkarutbildning från ett EU- eller EES-land:
Något förenklat kan man säga att om du har en tandläkarexamen från ovanstående region och vill arbeta i Sverige är det enkelt att få en svensk tandläkarlegitimation. Tips till dig som planerar att läsa din tandläkarutbildning i ett EU- eller EES-land: Var uppmärksam på att den utbildning du planerar att gå leder till "full behörighet" i det land du ska utbilda dig i. Full behörighet innebär att du får arbeta som tandläkare med full behörighet i det landet du utbildat dig i. Denna information får du från skolan.

I Sverige är det Socialstyrelsen som ger ut legitimation. För att hantera din ansökan behöver du skicka in vissa underlag, såsom kopia och översättning av ditt examensbevis samt kopia av ditt intyg eller betyg om språkkunskaper. Se Socialstyrelsens webbplats för detaljerad lista och mer information. 

Ansökan om legitimation kostar 870 kronor (2023). För att kunna arbeta som tandläkare i Sverige måste du ha kunskap i svenska språket. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

För dig som har en utbildning från ett annat land än EU/EES finns det två sätt att få svensk legitimation:
Antingen tar du på egen hand de steg i processen som föreskrivs av Socialstyrelsen eller så genomgår du en så kallad kompletterande utbildning. För dig som genomför stegen på egen hand finns mer information på Socialstyrelsens hemsida.

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm, på Göteborgs universitet och på Malmö universitet. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen är en heltidsutbildning på 1 år. Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning.

Jobba utomlands med en svensk tandläkarexamen

Den svenska tandläkarutbildningen är godkänd inom EU/EES vilket gör att arbetsmarknaden är större än Sverige.

Utbildning


Tandläkarprogrammet finns på fyra orter (Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm). Som tandläkarstudent får du tidigt kontakt med praktisk tandvård på skolans tandläkarklinik och besök på tandläkarpraktiker. Så småningom träffar du egna patienter. I början innebär patientarbetet undersökning, inklusive röntgenbildtagning, diagnostik och instruktion i munhygien. Behandlingen blir successivt mer avancerad.

Den teoretiska grunden i utbildningen ger kunskap i biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi och funktioner i kroppens organ.

Den allmänmedicinska grunden ger kunskap i patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd i patientarbetet ingår även utbildning i bland annat etik, kommunikation och teamarbete.

Studieplan och studiesätt skiljer sig mellan studieorterna och du rekommenderas därför att ta direktkontakt med de olika fakulteterna/institutionerna.

Utbildningens längd är 300 hp vilket motsvarar 5 års heltidsstudier.

Tandläkarutbildningen leder till yrkesexamen och på vissa lärosäten till masterexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter legitimation och två års kliniskt arbete har du möjlighet att utbilda dig till specialist. Det finns nio specialiteter inom tandvården:

 • ortodonti – tandreglering
 • pedodonti – barntandvård
 • oral protetik – proteser med mera
 • käkkirurgi
 • endodonti – rotbehandling
 • parodontologi – tandlossningssjukdomar
 • bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller tuggmuskulatur
 • odontologisk radiologi
 • orofacial medicin

En annan karriärmöjlighet är att bli forskare. För att du som tandläkare ska kunna följa med i den snabba utveckling som sker inom tandvården är kontinuerlig fortbildning viktig. Sveriges Tandläkarförbund erbjuder årligen ett brett urval kurser för tandläkare och det övriga tandvårdsteamet.

Här kan du studera

Tandläkarprogrammet finns på fyra orter:

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 13/A13. Se också information om behörighet på Studera.nu.

Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar till tandläkare på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Tandläkarutbildning erbjuds i flera länder inom EU/EES. Om du planerar att läsa till tandläkare utanför Sverige är det viktigt att du ställer dig flera frågor:

 • Ges programmet på engelska i sin helhet?
 • Vilka garantier har du för att det inte ändras under studietiden?
 • Vilken kompetens i engelska har lärare, sköterskor, administratörer, patienter?
 • Vad får du efter avslutad utbildning? Krävs det en praktikperiod för att få en legitimation som berättigar dig att arbeta självständigt som tandläkare med full behörighet? Vilka regler gäller i så fall om du vill arbeta i Sverige ?
 • Studieförhållanden: antal examinationstillfällen, kostnader mm.

Se filmen om tandläkaryrket från Arbetsförmedlingen

Sveriges Tandläkarförbund är Sacos experter på tandläkare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Tandläkarförbund

www.tandlakarforbundet.se